Verspreidingsatlas NMV

Hoera, de nieuwe paddenstoelenatlas is er

Nederlandse Mycologische Vereniging
7-APR-2010 - Zaterdag 10 april is de officiële aftrap, maar de atlas is nu al te bewonderen. Op de nieuwe verspreidingsatlas van de Nederlandse Mycologische Vereniging (www.verspreidingsatlas.nl) staan verspreidingskaarten, soortinformatie en foto’svan paddenstoelen.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op woensdag 7 april 2010

Zaterdag 10 april is de officiële aftrap, maar de atlas is nu al te bewonderen. Op de nieuwe verspreidingsatlas van de Nederlandse Mycologische Vereniging (www.verspreidingsatlas.nl) staan verspreidingskaarten, soortinformatie en foto’svan paddenstoelen.

Jaarlijks worden ongeveer 60.000 vondsten van paddenstoelen doorgegeven aan het karteringsbestand van de werkgroep Paddenstoelenkartering. Deze werkgroep van de Nederlandse Mycologische Vereniging verzet veel werk om het voorkomen van paddenstoelen inzichtelijk te maken.

Het is alweer tien jaar geleden dat de Kaartbijlage Overzicht van de Paddestoelen van Nederland deel 1 en deel 2 werden uitgegeven met meer dan 3600 verspreidingskaartjes van de toen bekende soorten. Intussen zijn er honderden nieuwe soorten bijgekomen en werd duidelijk dat papier niet meer een geschikt medium is. In tegenstelling tot een papieren atlas kan deze digitale atlas voortdurend ververst worden met nieuwe gegevens

Daarnaast biedt de digitale atlas de mogelijkheid om door middel van foto’s, die bij een aantal kaartjes al aanwezig zijn, een goed beeld te krijgen hoe de soort er uit ziet. Wie op internet wel eens een foto heeft gezocht van een paddenstoel kan daar zien hoeveel onbetrouwbare platen ertussen zitten. De foto’s die op www.verspreidingsatlas.nl staan, zijn gecontroleerd op juiste determinatie en geven een zo natuurgetrouwe weergave van de paddenstoel in kwestie. Heel veel soorten missen nog een foto maar het leidt geen twijfel dat het komende jaar veel foto’s geplaatst zullen worden.

Hoewel in Nederland per vierkante kilometer wordt geïnventariseerd, worden in de online atlas de verspreidingsgegevens weergegeven per atlasblok. Een atlasblok bedraagt 25 vierkante kilometer. Dit is een nauwkeurigheid die bij buitenlandse verspreidingskaarten niet wordt bereikt. Daar is men al blij met een nauwkeurigheid van 100 vierkante kilometer.

Een verspreidingskaartje kan je veel vertellen over een soort. Als je bijvoorbeeld de Spechtinktzwam (Coprinus picaceus) opzoekt, zie je dat deze vrijwel uitsluitend langs de IJssel wordt gevonden. De Cantharel (Cantharellus cibarius) en de Parelamaniet (Amanita rubescens) zijn gebonden aan zandgronden, zowel in de duinen als in het oosten van het land. De Peperbus (Myriostoma coliforme) daarentegen is een typische duinpaddenstoel.

Gegevens over het milieu waar de soort zich thuis voelt, zijn ook aanwezig zodat men zich een nog beter beeld kan vormen. Rechts in het scherm kan je algemene maar ook uitgebreide soortinformatie opvragen. Daarbij wordt verwezen naar boeken waar meer informatie en illustraties in te vinden zijn.

Paddenstoelen zijn moeilijk op naam te brengen. Vaak zijn een microscoop en veel literatuur noodzakelijk om de determinatie tot een goed einde te brengen. Toch zijn er ook een groot aantal soorten waarbij dat zonder microscoop mogelijk is. De online atlas is een geweldig nieuw hulpmiddel voor een beginnende of gevorderde amateur en het resultaat zal in het buitenland door daar wonende paddenstoelenliefhebbers met enige jaloezie worden bekeken.

Tekst: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Afbeeldingen: Aldert Gutter