Patrijs

Nieuwe cijfers over vogels op het platteland alarmerend

Vogelbescherming Nederland
16-JUL-2012 - Het aantal boerenlandvogels zoals veldleeuwerik en patrijs blijft achteruit hollen. Uit de laatste cijfers van BirdLife International en de European Bird Census Council blijkt dat er in 30 jaar tijd ruim 300 miljoen minder vogels op het boerenland leven, een achteruitgang van maar liefst 52 procent. Afgelopen vrijdag organiseerde de Europese Commissie diverse publieke debatten over het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Vogelbescherming Nederland en BirdLife International hopen dat dit nieuws Europa aanzet tot het nemen van serieuze maatregelen voor het beschermen van de biodiversiteit op het platteland.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Het aantal boerenlandvogels zoals veldleeuwerik en patrijs blijft achteruit hollen. Uit de laatste cijfers van BirdLife International en de European Bird Census Council blijkt dat er in 30 jaar tijd ruim 300 miljoen minder vogels op het boerenland leven, een achteruitgang van maar liefst 52 procent. Afgelopen vrijdag organiseerde de Europese Commissie diverse publieke debatten over het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Vogelbescherming Nederland en BirdLife International hopen dat dit nieuws Europa aanzet tot het nemen van serieuze maatregelen voor het beschermen van de biodiversiteit op het platteland.

De achteruitgang van boerenlandvogels schreeuwt al jaren om maatregelen. "Als je BirdLife International vraagt naar de status van de boerenlandvogels, dan is het antwoord duidelijk" zegt Ian Burfield, BirdLife's European Science & Data Manager. "Ze gaan in alarmerend hoog aantal achteruit in heel Europa. De vraag is: hoe lang kunnen we deze trend nog negeren? De kanarie in de koolmijn zingt steeds zachter..."

Patrijs (foto: Koos Dansen)

De nieuwe, alarmerende cijfers komen op het moment dat de Europese Commissie debatten organiseert over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In het huidige GLB zijn diverse werkzaamheden toegestaan die schadelijk zijn voor de natuur en de biodiversiteit. Met name de intensieve landbouw, het overmatig gebruik van chemicaliën en het verdwijnen van de diversiteit op het platteland zorgen voor de grootste problemen. Vogels zijn één van de beste graadmeters voor de natuur. De nieuwe cijfers zeggen dus niet alleen iets over de stand van de vogels, maar over de hele biodiversiteit op het platteland

BirdLife International houdt de stand bij van in totaal 37 soorten boerenlandvogels, zoals veldleeuwerik, patrijs, geelgors en graspieper. Deze 37 samen laten een achteruitgang zien van 52% sinds 1980, in totaal gaat het om ruim 300 miljoen minder vogels. Exacte cijfers voor Nederland volgen nog, maar de verwachting is dat de trend in ons land niet anders zal zijn.

Veldleeuwerik (foto: Koos Dansen)

BirdLife International en Vogelbescherming Nederland blijven pleiten voor vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Alleen op die manier kan de achteruitgang van de boerenlandvogels gestopt worden.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Koos Dansen