Noords walstro

Zeldzaam Noords walstro in de Biesbosch

25-AUG-2012 - Tijdens inventarisatiewerkzaamheden hebben boswachters van Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Biesbosch het zeer zeldzame Noords walstro (Galium boreale) gevonden. In totaal gaat het om zo’n 50 tot 100 planten. Noords walstro is sinds 1997 niet meer in Nederland waargenomen. Tot dusver bekend is de locatie in de Hengstpolder de enige groeiplaats van ons land.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Tijdens inventarisatiewerkzaamheden hebben boswachters van Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Biesbosch het zeer zeldzame Noords walstro (Galium boreale) gevonden. In totaal gaat het om zo’n 50 tot 100 planten. Noords walstro is sinds 1997 niet meer in Nederland waargenomen. Tot dusver bekend is de locatie in de Hengstpolder de enige groeiplaats van ons land.

Noords walstro (foto: Jasenka Topic)Rode lijst
Noords walstro behoort tot de sterbladigenfamilie en onderscheidt zich door drie parallelle nerven in de bladeren. De kleine, spitse bladeren hebben verder een stompe top en staan in kransen van vier om de stengel. Noords walstro staat op de Nederlandse Rode lijst van planten aangemerkt als ‘zeer zeldzaam’.

Opsteker
“Aangezien de laatst gedocumenteerde waarneming dateert uit 1997, werd er vanuit gegaan dat Noords walstro misschien wel uit ons land was verdwenen” stelt Jacques van der Neut, boswachter bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch. “Met deze vondst is die veronderstelling dus weerlegd. Een mooie opsteker voor het gevoerde hooilandbeheer.” De Hengstpolder is sinds het begin van de jaren ’60 al in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Pachters uit de omgeving gebruiken de polder als hooiland. De pachtcontracten sluiten het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest uit.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Jasenka Topic, Saxifraga