bruine dwergmeerval

Miniatuur dwergmeervallen gevangen op nieuwe locatie

Stichting RAVON
15-APR-2013 - Tijdens een schepnetinventarisatie van het NEM Meetnet beek- en poldervissen in de Aa (NB) werden twee juveniele bruine dwergmeervallen gevangen. Het was een opvallende vangst aangezien deze soort nog nooit eerder op deze locatie was aangetroffen. De bruine dwergmeerval is een exoot afkomstig uit Noord-Amerika. Hij werd ruim honderd jaar geleden in Nederland geïntroduceerd als consumptievis. De soort handhaaft zich op een aantal plaatsen, maar heeft zich niet sterk uitgebreid en de populaties lijken klein.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Tijdens een schepnetinventarisatie van het NEM Meetnet beek- en poldervissen in de Aa (NB) werden twee juveniele bruine dwergmeervallen gevangen. Het was een opvallende vangst aangezien deze soort nog nooit eerder op deze locatie was aangetroffen. De bruine dwergmeerval is een exoot afkomstig uit Noord-Amerika. Hij werd ruim honderd jaar geleden in Nederland geïntroduceerd als consumptievis. De soort handhaaft zich op een aantal plaatsen, maar heeft zich niet sterk uitgebreid en de populaties lijken klein.

De bruine dwergmeerval wordt zo’n dertig centimeter lang en heeft een voorkeur voor voedselrijke, stilstaande en langzaamstromende wateren. Hij is bestand tegen een hoge zuurgraad, lage zuurstofgehaltes, waterverontreiniging en troebel water. Door deze eigenschappen en het smakelijke vlees werd de vis eind 19e eeuw naar Nederland gehaald en massaal gekweekt en uitgezet. Hierdoor konden vervuilde wateren weer voor visproductie zorgen.

Bruine dwergmeerval uit de Aa (foto: Martijn Schiphouwer)

Begin 20e eeuw nam de interesse in de bruine dwergmeerval af. De kweek als consumptievis werd gestaakt omdat het afvissen en bewerken van de vissen lastig was. Sindsdien wordt de vis slechts als aquariumvis gehouden. De bruine dwergmeervallen die tegenwoordig in het wild worden aangetroffen zijn nazaten van uitgezette en ontsnapte vissen. De meeste waarnemingen van bruine dwergmeervallen komen van oudsher uit het zuidoosten van Nederland omdat de soort hier vroeger werd gekweekt. In Nederland zijn weinig plaatsen waar natuurlijke voortplanting is vastgesteld en de soort stand weet te houden. In België is de soort algemener.

Opmerkelijke vangst
Tijdens een schepnetinventarisatie van het NEM Meetnet beek- en poldervissen zaten er tot grote verrassing van de waarnemers twee bruine dwergmeervalletjes van amper zes centimeter tussen de vangst. Zo klein worden ze bijna nooit gevangen. De vangst werd gedaan in de Aa ter hoogte van het Noord-Brabantse Someren-Eind. De juveniele bruine dwergmeervallen hielden zich op tussen een dicht plantenbed in een binnenbocht van deze beek. De locatie van de vangst is opmerkelijk, aangezien er in dit deel van het stroomgebied van de Aa nog geen waarnemingen van dwergmeervallen bekend zijn. De waarneming vormt hiermee een belangrijke aanvulling op de kennis over de verspreiding van deze soort en duidt erop dat er in de Aa succesvolle voortplanting plaatsvindt.

Bruine dwergmeerval (foto: Jelger Herder, Digital Nature)

Naast een tiental inheemse soorten werden ook de exotische Amerikaanse hondsvis en een goudvis aangetroffen. De doelsoorten van het meetnet, bittervoorn en kleine modderkruiper, werden helaas niet aangetroffen.

Kijk voor meer informatie op www.ravon.nl.

Tekst: Martijn Schiphouwer, Brian van de Klundert & Mark van Heugten
Foto's: Martijn Schiphouwer, Jelger Herder