Pimpelmezentrek, De Horde, Lopik. Fototgraaf: Arjan Boele.

Vogeltrek!? Zet je schrap

Sovon Vogelonderzoek Nederland
5-OKT-2012 - De afgelopen dagen zijn waanzinnige aantallen pimpelmezen en vinken Falsterbo op de zuidpunt van Zweden gepasseerd. Zullen die ons gaan bereiken? De afgelopen tijd begon het in Nederland al een beetje te gonzen over een gaaieninvasie en er werden ook al veel dansende groepjes pimpelmezen gemeld. Ook de vinkentrek neemt gaandeweg noemenswaardige proporties aan, terwijl een laatste (?) doortrekgolf van boerenzwaluwen ons land passeerde. Wat staat ons nog te wachten?

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

De afgelopen dagen zijn waanzinnige aantallen pimpelmezen en vinken Falsterbo op de zuidpunt van Zweden gepasseerd. Zullen die ons gaan bereiken? De afgelopen tijd begon het in Nederland al een beetje te gonzen over een gaaieninvasie en er werden ook al veel dansende groepjes pimpelmezen gemeld. Ook de vinkentrek neemt gaandeweg noemenswaardige proporties aan, terwijl een laatste (?) doortrekgolf van boerenzwaluwen ons land passeerde. Wat staat ons nog te wachten?

Pimpelmezentrek, De Horde, Lopik (foto: Arjan Boele)

Misschien wel heel wat, als we kijken naar de resultaten van dagelijkse trektellingen bij Falsterbo, waar de trek uit Zweden richting Denemarken gestuwd wordt. Daar zijn de afgelopen dagen waanzinnige aantallen pimpelmezen langsgetrokken: op 30 september en de eerste drie dagen van oktober waren dat er 21.660, 87.400, 21.300 en 45.500 respectievelijk. De vogels vlogen de tellers zowat door de haren. Op de Sovon facebook pagina hebben we hiervan een kort filmpje geplaatst. Afgaande op ringmeldingen lijken weinig Zweedse pimpelmezen ons land te bereiken, maar misschien is het ditmaal met deze aantallen wel het geval?

Ronduit enorm zijn de aantallen vinken die de oversteek wagen op de Zweedse zuidpunt. In zes dagen tijd waren het er meer dan een miljoen, met een maximum van 380.200 op 3 oktober. Behalve dat het om grote aantallen gaat, valt het ook op dat de trek relatief vroeg is.

Wat kan er aan de hand zijn vraag je je dan af? Voor Nederland blijkt de beukennootjes-index op nul te staan, dit betekent dat er vrijwel geen beukennootjes zullen zijn dit jaar. Als er in Scandinavië en verder naar het oosten ook zo weinig voedsel voorhanden is, dan verklaart dat misschien die massale, vroege wegtrek. Dus met een beetje geluk kunnen de mensen die komende zaterdag meedoen aan de Eurobirdwatch zich klaarmaken voor grote aantallen vinken en andere trekkers, waaronder misschien pimpelmezen.

Tekst: John van Betteray, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Arjan Boele, Sovon Vogelonderzoek Nederland