Vechtende futen hebben het voorjaar in de bol

Voorjaar in de vogelwereld

Vogelbescherming Nederland
19-FEB-2013 - Veel mensen kijken reikhalzend uit naar het einde van de winter. Maar voor wie er oog voor heeft, zijn er al veel tekenen in de vogelwereld die wijzen op het naderende voorjaar. Een verhaal om de moed erin te houden.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Veel mensen kijken reikhalzend uit naar het einde van de winter. Maar voor wie er oog voor heeft, zijn er al veel tekenen in de vogelwereld die wijzen op het naderende voorjaar. Een verhaal om de moed erin te houden.

De komende dagen zal de temperatuur verder zakken en pas volgende week zal de vorst in de nacht verdwijnen. Voor ons lijkt het voorjaar weer ver weg. Maar er valt hoop te putten uit wat er buiten te zien is. Hoewel wat warmte zeker helpt, reageren vogels namelijk vooral op de toenemende daglengte. Onder invloed hiervan komen veel soorten door hormonale veranderingen in de reproductieve fase en beginnen ze met zingen, vormen van paren en nestelactiviteiten.

Zingende zanglijster (foto: Martin Hierck)

Steeds meer zang
Aalscholvers en blauwe reigers zijn traditioneel heel vroege broeders en zitten op de eieren. Maar ook rond het huis is veel te beleven. De laatste dagen beginnen veel vogels meer te zingen. Zanglijsters zingen nu korte tijd in de vroege uren. Eerst nog wat aarzelend, maar vanaf nu steeds vaker en luider. Dat geldt ook voor merels, vooral in de stad. Heggenmussen zingen ook vaker; zeker met helder, fris weer. Mezen zijn heel actief. Op veel plaatsen hoor je kool- en pimpelmezen zingen. Bij favoriete nestkasten knokken mezenpaartjes om de heerschappij.

Staalblauw
In veel parken en tuinen zijn groenlingen volop aan het zingen, en ook de onopvallende zang van de appelvink is te horen. De snavel van de appelvink is nu al verkleurd van hoornkleurig naar staalblauw. Bij veel vinken en kepen op de voederplaatsen zie je al de eerste sporen van het prachtkleed dat er zit aan te komen.

Appelvink (foto: Martin Hierck)

Inspectie van nestplaatsen
Eksters hebben het ook druk. Overal zie je groepjes eksters een groot deel van de dag hoog door de lucht achter elkaar aanvliegen. Ze vormen paren, stellen hun territoria vast en slepen met takken om hun nesten op te knappen. Kauwenparen inspecteren onder dakpannen en in schoorstenen geschikte nestplaatsen.

Drukte in het bos
In loofbossen laten glanskoppen hun zang horen. Boomklevers produceren luide fluittonen, en boomkruipers hoge zangriedels. Voor het kantoor van Vogelbescherming in Zeist is een paartje boomklevers oude rommel uit een nestholte aan het kiepen. Grote bonte spechten roffelen volop, en ook de eerste kleine bonte spechten zijn baltsend gehoord. Grote lijsters zijn er altijd vroeg bij en met hun luide zang proclameren zij hun uitgestrekte territoria. Boven de wat grotere bossen baltsen haviken met langzame, uilachtige vleugelslagen; de vrouwtjes zitten een groot deel van de dag bij het nest te kekkeren.

Vechtende futen hebben het voorjaar in de bol (foto: Ruud van Beusekom)

Echte voorjaarsbodes
Het open water is weer ijsvrij en direct vestigen futenparen zich in het territorium. Deze vroege paren zijn al in mooi ornaat, maar zelfs futen nog half in winterkleed baltsen met elkaar. Meerkoeten vestigen territoria en op de gekste plaatsen zie je paren grauwe ganzen, op zoek naar geschikte nestplaatsen. En dan komen ook nog de echte voorjaarsbodes binnen: afgelopen dagen zijn honderden grutto’s gezien!

Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Martin Hierck, Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland