vogelspotters in Armenië

Meer dan 6 miljoen vogels op weg naar het zuiden

8-OKT-2012 - Op 6 en 7 oktober 2012 werd de vogeltrek bestudeerd in 33 Europese en Centraal-Aziatische landen. Meer dan 64.000 mensen namen deel aan de 12de editie van EuroBirdwatch, een organisatie van BirdLife International. In totaal werden meer dan 6 miljoen vogels geteld, vele op weg naar hun zuidelijke overwinteringsgebieden.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Educatie [land] op [publicatiedatum]

Op 6 en 7 oktober 2012 werd de vogeltrek bestudeerd in 33 Europese en Centraal-Aziatische landen. Meer dan 64.000 mensen namen deel aan de 12de editie van EuroBirdwatch, een organisatie van BirdLife International. In totaal werden meer dan 6 miljoen vogels geteld, vele op weg naar hun zuidelijke overwinteringsgebieden.

In gans Europa werden het voorbije weekend meer dan 2.500 evenementen georganiseerd. Doel: mensen laten kennismaken met het spectaculaire fenomeen van de najaarstrek. Op heel wat plaatsen werd aandacht gevraagd voor de vele gevaren die trekvogels op hun vlucht naar het zuiden moeten trotseren. Hopelijk dragen dergelijke initiatieven ertoe bij dat er wereldwijd meer maatregelen worden genomen die tot een betere bescherming leiden. 'Eurobirdwatch is bovendien ook een ideale gelegenheid voor vogelspotters, groot en klein, om elkaar te ontmoeten en samen te genieten van de vogeltrek' zegt de coördinator Zdeněk Vermouzek, directeur van de Tsjechische vereniging voor ornithologie.

In Armenië scheen de zon. Wat een contrast met de verregende tellingen in België (foto: anoniem)

Ook in België werd zaterdag duchtig geteld: onder de coördinatie van Natuurpunt en Natagora werden maar liefst 51 trektelposten bemand.  In de voormiddag vormde het weer een serieuze spelbreker maar in de namiddag kwam - in het kielzog van een weersverbetering - de trek toch nog behoorlijk los. In totaal werden er 91.642 vogels geteld. De top drie: Vink (51.772 ex.), Graspieper (8.079 ex) en Aalscholver (7.156 ex.). Opmerkelijk: er werden nog meer dan 2.000 Boerenzwaluwen gezien, laatkomers die pas nu hun lange tocht naar Afrika aanvatten. Er zaten ook enkele krenten in de pap. De Maten in Genk scoorden met een zeldzame Zwarte Ooievaar en op vier plaatsen werden overtrekkende Visarenden opgemerkt. Ook het hoge aantal Beflijsters, een merelachtige vogel met een brede witte borstband, was opmerkelijk. Op één plaats werden er zelfs 11 samen gezien. De Maatheide in Lommel zag van alle telposten het hoogste aantal trekvogels passeren: op het eind van de dag klikten de vogelaars er af op 7.215 voorbijtrekkende vogels.

in Beerse was het zaterdagvoormiddag huilen met (letterlijk) de pet op. Echte vogelaars zijn ook dan niet van de trektelpost weg te slaan. (foto: Rita Colliers)

Zondag waren de omstandigheden veel beter. Ook al werden er toen geen 'officiële' tellingen uitgevoerd, toch werden opnieuw 49 telposten bemand, goed voor 181.301 trekvogels met Aalscholver als absolute koploper. Veel vogels maakten zondag gebruik van de rugwind om massaal naar het zuiden te trekken.

Het Europese totaal kwam net niet tot 6 miljoen. Houtduif, Spreeuw en Vink waren het talrijkst. In Zuid-Europa stalen Flamingo’s de show. In Noord-Europa werden zeldzaamheden als Blauwstaart en Gestreepte Strandloper (een Amerikaanse soort), opgemerkt. Uit Oost-Europa liepen tellingen binnen van Grote en Kleine Trap, Oekraïne pakte uit met twee jagende Steppe-arenden en Finse vogelkijkers kregen niet minder dan 400.000 Brandganzen voor de kijker. De grootste verrassing kwam uit Turkije waar 1.350 ex. van de wereldwijd bedreigde Steppekievit werden opgetekend.Meer info vind je hier.

Tekst: Koen Leysen, coördinator België, Natuurpunt