Steenmarterjongen.
VOOR EENMALIG GEBRUIK

Steenmarterjongen vliegen het huis uit

16-SEP-2013 - In het najaar, als jonge Steenmarters ongeveer een half jaar oud zijn, worden ze door het vrouwtje weggejaagd en moeten ze hun eigen leefplek zoeken. Jonge vrouwtjes worden meestal het eerst weggejaagd. Jonge mannetjes worden iets langer getolereerd.

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging (Nederland) op [publicatiedatum]

In het najaar, als jonge Steenmarters ongeveer een half jaar oud zijn, worden ze door het vrouwtje weggejaagd en moeten ze hun eigen leefplek zoeken. Jonge vrouwtjes worden meestal het eerst weggejaagd. Jonge mannetjes worden iets langer getolereerd.

Hoe het vinden van een nieuw territorium voor de jongen verloopt, hangt af van de situatie in het ouderlijk territorium. Als het leefgebied groot genoeg is en er genoeg voedsel te vinden is, zijn de ouders vaak wel bereid om een beetje inschikkelijk te zijn en een stukje leefgebied aan de jongen af te staan. Vrouwtjes staan soms een stukje territorium af aan hun dochters, jonge mannetjes worden vaak nog door het aanwezige mannetje (meestal de vader) getolereerd zolang ze niet seksueel actief zijn.

Steenmarterjongen. (foto: Dick Klees)

Maar zo gemakkelijk gaat het niet altijd. Als het territorium niet al te groot is, dan moeten de jongen het zelf maar uitzoeken en moeten ze op zoek gaan naar een beschikbaar nieuw leefgebied. Met een beetje geluk is er in de buurt net een territorium vrijgekomen, meestal door het overlijden van de vorige eigenaar. Is er geen territorium in de buurt vrij? Dan moeten de jongen de wijde wereld in, op zoek naar een geschikte plek. Soms kan het een aantal maanden duren voor een jonge marter een eigen plekje gevonden heeft. Gedurende deze maanden worden verschillende locaties onderzocht, in een straal van ongeveer tien kilometer.

Er is overigens een overeenkomst tussen het aantal Steenmarterjongen dat geboren wordt en het aantal beschikbare territoria in die omgeving. Daar waar het dichtbevolkt is, slaan vrouwtjes vaker een jaar over om zich voort te planten en er worden minder jongen per vrouwtje geboren. In minder dichtbevolkte gebieden of in gebieden waar vaker een territorium vrij komt door sterfte ligt het geboortecijfer per vrouwtje hoger.

De Nederlandse Zoogdiervereniging heeft 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de Steenmarter. Meer informatie vind je op www.jaarvandesteenmarter.nl.

Tekst: Bernadette van Noort, Zoogdiervereniging
Foto: Dick Klees, Studio Wolverine