Eerste waarneming overwinterende grote vos ooit!

De Vlinderstichting
3-JAN-2013 - Tijdens het zoeken naar overwinterende vleermuizen is in Zuid-Kennemerland een grote vos aangetroffen. Dit is de eerste melding van zo’n overwintering ooit. Het lijkt dat de grote vos zich weer in ons land gaat vestigen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Tijdens het zoeken naar overwinterende vleermuizen is in Zuid-Kennemerland een grote vos aangetroffen. Dit is de eerste melding van zo’n overwintering ooit. Het lijkt dat de grote vos zich weer in ons land gaat vestigen.

In 2012 werden er veel grote vossen gezien in maart en april (foto: Kars Veling)Vroeger, in de eerste helft van de vorige eeuw, was de grote vos als standvlinder in Nederland aanwezig. Toen zal de soort ook hebben overwinterd, maar er zijn geen meldingen van overwinterende grote vossen bewaard gebleven. Dat heeft er onder andere mee te maken dat de vlinders wegkruipen in holle bomen en onder stapels hout en dan natuurlijk niet opvallen en niet snel gevonden worden.

Dit in tegenstelling tot kleine vos en dagpauwoog die in huizen en schuren overwinteren en dan nog al eens gezien worden. Ook in de eerste dagen van 2013 zijn er al diverse meldingen van overwinterende dagpauwogen en kleine vossen aan Waarneming.nl en Telmee doorgegeven. De twee andere vlinderoverwinteraars in ons land, citroenvlinder en gehakkelde aurelia, zijn ook vooral aanwezig in groenblijvende struiken en in takkenhopen en holle bomen. Ook van deze soorten komen er zelden meldingen van overwinterende vlinders binnen. Ze worden pas gezien als ze, door warm en zonnig weer in het vroege voorjaar, voortijdig uit hun winterslaap komen.

De overwinterende grote vos in de schuur in Zuid-Kennemerland (foto: Ruud Luntz)Als we de waarnemingen van de afgelopen tweehonderd jaar bekijken zien we ook van de grote vos geen enkele melding van overwinterende vlinders, wel vroege waarnemingen van ontwaakte dieren. Het was dan ook zeer onverwacht dat Ruud Luntz eind december, tijdens het zoeken naar overwinterende vleermuizen in een schuur in Zuid-Kennemerland, een grote vos vond. Tijdens vleermuistellingen worden regelmatig overwinterende dagpauwogen en kleine vossen gezien en ook het roesje, een nachtvlinder, is een regelmatige verschijning, maar een grote vos was een grote verrassing. Hij maakte er uiteraard een foto van. In het natuurbericht van 31 december werd al uitgebreid in gegaan op de grote vos die vorig voorjaar veel werd gezien. Uit Zuid-Kennemerland zijn er geen meldingen uit het voorjaar, maar wel werd, op zo’n anderhalve kilometer van de plek waar dit overwinterende exemplaar is gezien, op twee dagen in juli een grote vos gezien. We zijn benieuwd of komend voorjaar voortplanting kan worden aangetoond.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling; Ruud Luntz