grote modderkruiper

Grote modderkruiper, terug van nooit weggeweest

Stichting RAVON
20-DEC-2012 - Het leek erop dat de grote modderkruiper verdwenen was uit het Zuidlaardermeergebied. Maar na 25 jaar is de grote modderkruiper weer op twee locaties aangetroffen in het natuurgebied. Terug van nooit weggeweest.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Het leek erop dat de grote modderkruiper verdwenen was uit het Zuidlaardermeergebied. Maar na 25 jaar is de grote modderkruiper weer op twee locaties aangetroffen in het natuurgebied. Terug van nooit weggeweest.

Het Zuidlaardermeergebied vormt van oudsher een leefgebied van de grote modderkruiper. De plaatselijke beroepsvisser Mans Vos ving er zo’n 25 jaar geleden wel eens eentje als bijvangst van de palingvisserij. Om vast te stellen of de soort na al die jaren nog steeds aanwezig was, zijn in de afgelopen drie jaar inventarisaties uitgevoerd door de RAVON vissenwerkgroep Groningen Drenthe en professionele RAVON onderzoekers. Na lang zoeken werd de grote modderkruiper toch weer aangetroffen op twee locaties van het natuurgebied. Het betreft dezelfde hoek van het natuurgebied als waar de beroepsvisser vroeger wel eens een exemplaar ving.

Grote modderkruiper (foto: Arthur de Bruin)

De grote modderkruiper is een kwetsbare soort en zijn leefgebied is door intensivering van agrarisch landgebruik sinds de tweede helft van de vorige eeuw sterk achteruitgegaan, op veel plekken blijkt de soort inmiddels verdwenen te zijn. Dat de grote modderkruiper toch nog in het Zuidlaardermeergebied voorkomt geeft hoop voor de toekomst. Het Waterschap Hunze en Aa's en terreinbeherende organisatie Het Groninger Landschap hebben afgelopen jaren in het Zuidlaardermeergebied moerasgebieden aangelegd die in potentie geschikt leefgebied vormen voor de soort. Hopelijk is de ontdekte populatie groot genoeg om deze moerassen in de loop van de tijd te koloniseren. De eerste prioriteit is om het leefgebied van de soort rondom de ontdekte populatie optimaal in te richten voor de grote modderkruiper zodat deze populatie veilig gesteld kan worden voor de toekomst.

Tekst: Arthur de Bruin, RAVON & Peter Paul Schollema, Waterschap Hunze en Aa’s
Foto: Arthur de Bruin