Gezenderde patrijs

Gezenderde patrijzen rond Bemmel

Sovon Vogelonderzoek Nederland
6-DEC-2013 - Op 4 december 2013 hebben we weer een patrijs gevangen en gezenderd. Dit is de vierde in de omgeving van Bemmel (Gld). Naar aanleiding van het Jaar van de Patrijs zijn we (in vrije tijd) ervaring aan het opdoen met het vangen en zenderen van deze vogels, in de hoop de komende jaren in meerdere gebieden gedetailleerd onderzoek te kunnen doen naar het terreingebruik van patrijzen.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Op 4 december 2013 hebben we weer een patrijs gevangen en gezenderd. Dit is de vierde in de omgeving van Bemmel (Gld). Naar aanleiding van het Jaar van de Patrijs zijn we (in vrije tijd) ervaring aan het opdoen met het vangen en zenderen van deze vogels, in de hoop de komende jaren in meerdere gebieden gedetailleerd onderzoek te kunnen doen naar het terreingebruik van patrijzen.

Tijdens de populatietellingen die in het kader van het Jaar van de Patrijs werden georganiseerd, is namelijk wel gebleken dat deze soort moeilijk is waar te nemen. Met een zendertje kunnen individuen worden gevolgd, zelfs wanneer ze in hoge maïs zitten. Zo kan worden vastgesteld welke landschapselementen belangrijk zijn voor patrijzen, maar ook wat de overleving en reproductie zijn.

Gezenderde patrijs (foto: Frank Majoor)

De eerste gezenderde patrijzen volgen we nu al een paar maanden. Hierbij worden ze regelmatig nauwkeurig op kaart ingetekend met een omschrijving van het perceel. Zo brengen we de habitatvoorkeur in kaart. De vogels vertoeven nog steeds in familiegroepjes van drie tot tien exemplaren. We zijn benieuwd wanneer ze samen komen en zogenaamde kluchten gaan vormen. En het zou helemaal interessant zijn als we de gezenderde vogels ook komend broedseizoen nog kunnen volgen!

Een stagiair heeft de afgelopen twee maanden de gezenderde patrijzen vijf maal per week op de kaart gezet. Hij is de gegevens nu aan het uitwerken voor zijn verslag. Mocht er iemand interesse hebben om (in het kader van een stage of als vrijwilliger) te helpen met het regelmatig intekenen van de gezenderde patrijzen in de omgeving van Bemmel dan kan hij/zij contact opnemen met Sovon.

Tekst: Frank Majoor & Maja Roodbergen, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Frank Majoor