Jonge boommarter (Foto Bram Achterberg)

Vis vangt boommarter

Zoogdiervereniging
20-MRT-2008 - Boommarters te zien krijgen is niet makkelijk. Laat staan ze op de foto te zetten, maar begin maart is het gelukt. Een boommarter heeft een foto van zichzelf gemaakt. Met behulp van een zogenaamde cameraval werd op de Veluwezoom een boommarter gefotografeerd tijdens zijn nachtelijk tocht door het bos.

Bericht uitgegeven op donderdag 20 maart 2008 door Zoogdiervereniging VZZ

Boommarters te zien krijgen is niet makkelijk. Laat staan ze op de foto te zetten, maar begin maart is het gelukt. Een boommarter heeft een foto van zichzelf gemaakt. Met behulp van een zogenaamde cameraval werd op de Veluwezoom een boommarter gefotografeerd tijdens zijn nachtelijk tocht door het bos.

Boommarterjong (foto: Bram Achterberg)In het kader van het landelijke verspreidingsonderzoek van de Zoogdiervereniging VZZ naar de boommarter hebben twee stagiaires, Anja Oude Tijdhof en Madieke Gehem, op 29 februari 2008 op diverse plaatsen op de Veluwezoom cameravallen geplaatst. Een cameraval bestaat uit een fotocamera met op enkele meters voor de lens twee paaltjes met lokstoffen. Als lokstoffen is gekozen voor visolie en valeriaanolie. Zodra een dier naar de paaltjes toeloopt wordt de camera geactiveerd. De camera neemt vervolgens 3 foto’s met tussenposes van 13 seconden.

De opstelling was een test om te zien of op deze manier de aanwezigheid van boommarters in een gebied vastgesteld kan worden. In enkele gebieden in Nederland bestaat al tijden het vermoeden dat er boommarters leven, maar echt bewezen is het nooit. De boommarter is een van de zeldzaamste zoogdieren in Nederland. De totale populatie in Nederland wordt op 250 tot 300 volwassen dieren geschat. De meeste bevinden zich op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en de Drents-Friese Wouden. Uit het oosten van Nederland komen af en toe berichten van waarnemingen, maar echt aangetoond is de aanwezigheid van boommarters daar niet. De cameravallen zouden die zekerheid kunnen bieden. Een eerder experiment in Zuid-Limburg met de wilde kat leverde goede resultaten op. Het experiment op de Veluwezoom nu dan ook met boommarters.

Niet alleen de boommarter werd door de lokstoffen aangetrokken, ook diverse andere grote zoogdieren hebben zich bij de cameravallen gemeld. Zo stonden er op de foto’s een edelhert, ree, vos, das en een moeder wild zwijn met biggen. Opvallend is nu al dat de meeste dieren vooral interesse toonden in de paaltjes met visolie.

Dennis Wansink, Zoogdiervereniging VZZ

Meer weten over boommarters en cameravallen? Ga naar www.zoogdiervereniging.nl  of www.mulder-natuurlijk.nl.

Fotocollage: Met de klok mee, beginnend linksboven: boommarter, wild zwijn met jongen, ree, vos, das en edelhert.