otter

Loopplanken en rasters voor otters in Limburg

ARK Rewilding Nederland
13-JAN-2013 - Tussen begin januari en maart vinden er op verschillende plaatsen langs beken in en rond het Limburgse natuurgebied Leudal werkzaamheden plaats om toekomstig leefgebied van otters in Limburg veiliger te maken.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Tussen begin januari en maart vinden er op verschillende plaatsen langs beken in en rond het Limburgse natuurgebied Leudal werkzaamheden plaats om toekomstig leefgebied van otters in Limburg veiliger te maken.

De komende maanden wordt gewerkt aan het aanbrengen van loopplanken onder bruggen en het plaatsen van kleinwildrasters langs wegen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van ARK Natuurontwikkeling en hebben als doel het verminderen van verkeersslachtoffers onder zoogdieren als otter, das en bunzing. Door het aanbrengen van loopplanken kunnen landgebonden zoogdieren veilig onder bruggen door lopen in plaats van dat ze de weg over hoeven te steken met alle gevaar van dien. Door het plaatsen van rasters worden de dieren richting de loopplanken geleid.

Otter (foto: Mark Zekhuis, Saxifraga)

Otters leven in het water, maar tijdens trektochten volgen ze de waterlijn op het land. Bij duikers en bruggen gaan ze dan meestal niet onder de weg door, maar er overheen waardoor otters vaak het slachtoffer worden van verkeer. Het plaatsen van rasters en het plaatsen van loopplanken moet dit in de toekomst voorkomen.

De werkzaamheden zijn afgestemd met betrokken partijen waaronder Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap, gemeente Leudal, provincie Limburg, Waterschap Peel en Maasvallei en particuliere grondeigenaren.

Toekomst voor de Otter in Limburg
In de jaren '60 verdween de otter uit het zuiden van Nederland door vervolging, gebrek aan voedsel en extreme watervervuiling. Herstel van de populatie werd later bemoeilijkt door de sterke toename van het verkeer en uiteindelijk verdween de otter in 1988 uit heel Nederland. Vanaf 2002 is het dier echter op succesvolle wijze uitgezet in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Van daaruit breidt de soort zich weer uit naar andere delen van het land. In het voorjaar van 2012 werd tot drie maal een otter met een cameraval vastgelegd op de grens met België in het Kempen~Broek. Mogelijk is dat dier afkomstig van de herintroductie in de Weerribben-Wieden.

Tungelroyse Beek (foto: Bob Luijks, Natuurportret)

In de provincie Limburg wordt momenteel hard gewerkt om het leefgebied van de otter te verbeteren. Het Waterschap Peel en Maasvallei is bezig met herstel van veel beken in Midden-Limburg waaronder de 34 kilometer lange Tungelroyse beek die ontspringt in het Kempen~Broek. Dankzij verschillende natuurontwikkelingsprojecten langs de Maas en de Maasplassen in Midden-Limburg ontstaat een robuust natuurgebied van allure waar opnieuw een toekomst ligt voor de otter. Een groot natuurgebied, met moerassen, poelen, oevers met ruigtes en struwelen, is een gebied waar de otter en vele andere dieren en planten zich thuis voelen. Bovendien is de waterkwaliteit de afgelopen decennia sterk verbeterd. Al deze maatregelen hebben er voor gezorgd dat er weer een gezonde en gevarieerde visstand zit in de Limburgse wateren. Voldoende voedsel voor otters!

Tekst: Gijs Kurstjens en Bram Houben, ARK
Foto: Mark Zekhuis, Saxifraga; Bob Luijks, Natuurportret