marmergrondelmannetje bewaaktt nest in schelp zoetwatermossel

Inventieve marmergrondel

Stichting RAVON
27-JUN-2013 - Tijdens een afvissing bij een tijdelijke drooglegging van de Nieuwe Vecht bij Zwolle vonden Remco Hiemstra en John Melis een schelp van een zoetwatermossel in een reeds drooggepompt gedeelte. In de schelp zaten afgezette eitjes van een marmergrondel. Het grondelmannetje die het nest bewaakte, bleef heldhaftig in de schelp zitten, ook nadat het water uit de schelp was.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Tijdens een afvissing bij een tijdelijke drooglegging van de Nieuwe Vecht bij Zwolle vonden Remco Hiemstra en John Melis een schelp van een zoetwatermossel in een reeds drooggepompt gedeelte. In de schelp zaten afgezette eitjes van een marmergrondel. Het grondelmannetje die het nest bewaakte, bleef heldhaftig in de schelp zitten, ook nadat het water uit de schelp was.

Verspreiding marmergrondel in waterwegen poldergebied?
De marmergrondel is een opportunistische exotische grondelsoort die zijn verspreidingsgebied in Nederland heel snel uitbreidt. Bij gebrek aan stenen om de eitjes te kunnen afzetten zoeken ze naar alternatieve nestplaatsen, tot in de hals van een bierflesje aan toe. Nu blijken ze ook de lege schelpen van zoetwatermosselen ontdekt te hebben als voortplantingssubstraat. Dankzij dit inventieve aanpassingsvermogen kan de marmergrondel zijn verspreidingsgebied gaan uitbreiden in de watergangen van het Nederlandse poldergebied.

Marmergrondelmannetje bewaakt nest in schelp zoetwatermossel (foto: John Melis)

Voortplanting
De voortplantingstijd van de marmergrondel loopt van april tot augustus. Ze zetten hun eieren bij voorkeur af in holten tussen stenen of ander hard subtraat. De afgezette eieren zijn relatief groot (2,3 bij 1,3 millimeter). De vruchtbaarheid van marmergrondel varieert van 185 tot 1045 eieren (gemiddeld 638). Vrouwtjes zetten tot drie keer per seizoen eieren af, waarbij in één nest twee vrouwtjes eieren kunnen afzetten. De mannetjes bewaken het nest.

Marmergrondeleitjes in schelp zoetwatermossel (foto: John Melis)

Kijk voor meer informatie op www.ravon.nl.

Tekst: John Melis & Kris Joosten, RAVON
Foto’s: John Melis