Hazelmuis

Nu te zien op YouTube: ‘Hazelmuis en bosrandenbeheer’

30-AUG-2013 - Voor het project ‘Herstelplan voor de Hazelmuis in het Drielandenpark’ heeft de Zoogdiervereniging in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG) een korte voorlichtingsfilm over Hazelmuizen gemaakt. De film is nu te zien via het YouTube-kanaal van de Zoogdiervereniging.

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Voor het project ‘Herstelplan voor de Hazelmuis in het Drielandenpark’ heeft de Zoogdiervereniging in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG) een korte voorlichtingsfilm over Hazelmuizen gemaakt. De film is nu te zien via het YouTube-kanaal van de Zoogdiervereniging.

Hazelmuizen leven op de grens van bos naar open landschap. Deze overgang met veel struiken en bomen, levert naast voedsel in de vorm van bramen en hazelnoten ook veel mogelijkheden om nesten te maken. Maar zonder specifiek beheer gaan deze overgangen verloren, waardoor ook de Hazelmuis verdwijnt. Het vergt specifieke kennis en timing om het beheer op de juiste wijze uit te voeren zonder dat de soort nadelige gevolgen ondervindt.
Hazelmuis in actie. (foto: Goedele Verbeylen)
In 2007 werd de brochure ‘De Hazelmuis – over leven op de grens’ over hazelmuisvriendelijk bosrandenbeheer uitgebracht door de Zoogdiervereniging in samenwerking met de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt en Stichting IKL. In 2010 bracht Natuurpunt een herziene versie uit, samen met informatiefiches en een handleiding hazelmuisbeheer. Hierin worden zeer concrete aanbevelingen gedaan voor een ‘hazelmuisvriendelijk beheer’ van het landschap, en heel specifiek voor bosranden, houtwallen en hagen. In de nieuwe voorlichtingsfilm worden mooie praktijkvoorbeelden toegelicht en de eerste resultaten getoond.

De film geeft in een kort tijdsbestek een goed overzicht van de effecten van verschillende beheermaatregelen op de habitat van de Hazelmuis. De Hazelmuis komt natuurlijk prominent in beeld, evenals hazelmuisnesten, het hazelmuisbiotoop, onderzoekers en hazelmuisliefhebbers. Terreinbeheerders (Staatsbosbeheer) en Landschapsbeheerders (IKL) geven toelichting bij de werkzaamheden en over de toekomst van de Hazelmuis in Nederlands Limburg.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Voor meer informatie over de Hazelmuis, het Habitat Euregioproject of het hazelmuisbeschermingsproject van Stichting Ark, vind je meer informatie op de volgende websites:
www.zoogdiervereniging.nl/hazelmuis
www.3landenpark.eu/habitat/
www.ark.eu/ark/werk-in-uitvoering/missing-lynx/soorten/hazelmuizen
www.hazelmuis.be

Voor de bescherming van de Hazelmuis in Nederlands Limburg werkt de Zoogdiervereniging nauw samen met andere organisaties: Dienst Landelijk Gebied (DLG), de provincie Limburg, Adviesbureau Natuurbalans, Stichting Ark en het IKL. In Vlaanderen werkt Natuurpunt Studie nauw samen met onder andere het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren, Infrabel, Provincie Limburg, het INBO en de ULg .

Tekst: Sil Westra, Zoogdiervereniging
Foto: Goedele Verbeylen, Zoogdierenwerkgroep