Kadeni-stofuil ontdekt in de Betuwe

De Vlinderstichting
1-NOV-2012 - In Opijnen (bij Tiel, in de Betuwe) is een kadeni-stofuil ontdekt. Deze zeldzame nachtvlinder was nog nooit eerder in de provincie Gelderland gezien. De soort is pas sinds 2006 uit ons land bekend en zit vooral nog in het zuiden. De verwachting is dat de kadeni-stofuil zich de komende jaren verder over Nederland uit zal breiden.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

In Opijnen (bij Tiel, in de Betuwe) is een kadeni-stofuil ontdekt. Deze zeldzame nachtvlinder was nog nooit eerder in de provincie Gelderland gezien. De soort is pas sinds 2006 uit ons land bekend en zit vooral nog in het zuiden. De verwachting is dat de kadeni-stofuil zich de komende jaren verder over Nederland uit zal breiden.

De kadeni-stofuil uit Opijnen in de Betuwe (foto: Theo Bakker)Eerder dit jaar berichtte een Belgisch Natuurbericht al over de kadeni-stofuil. Deze soort verscheen in 2006 voor het eerst in België en Nederland. Sindsdien wordt de kadeni-stofuil in ons land vooral gemeld uit zuidelijk Limburg en Zeeland, met incidentele meldingen uit Noord- en Zuid-Holland.

De verwachting was dat het aantal waarnemingen van deze uil verder zou toenemen, maar dit jaar waren tot dusver alle meldingen uit Limburg. Zowel in juni als in september en begin oktober werden er daar vlinders gezien. Op 23 oktober, meer dan 10 dagen na de laatste melding uit Limburg, ving Theo Bakker in Opijnen een kadeni-stofuil. Het was in de relatief warme periode waarbij de temperatuur ’s nachts nauwelijks onder de 10 graden kwam. Blijkbaar stimuleerde dat de uil tot zwerven.

Waarnemingen kadeni-stofuil vanaf 2010, rode stip de waarneming van 23 oktober (bron: NDFF)De kadeni-stofuil is geen moeilijke klant. Hij komt voor op allerlei warme open, zandige plaatsen, langs bosranden, maar ook in tuinen. De rupsen leten van diverse kruidachtige planten en lijken ook niet erg kieskeurig. Waarschijnlijk is de temperatuur de enige factor waardoor de soort nog niet meer in ons land is gezien. De vlinder is opgenomen in de lijst van exoten: soorten die niet in Nederland voorkwamen, maar zich hier nu wel hebben gevestigd. Een aantal van deze exoten wordt gezien als invasief. Dat wil zeggen dat ze zich sterk uitbreiden en een bedreiging kunnen vormen voor de inheemse flora of fauna. Dat is bij de kadeni-stofuil tot nu zeker niet het geval. De soort is nog maar weinig aanwezig en bovendien lijkt hij geen neiging te hebben tot verdringing van andere soorten.

Meer informatie over exoten kunt vinden in deze nieuwsbrieven. U kunt ook langskomen op de landelijke dag van SOVON en de VOFF. Het lezingenprogramma van de VOFF staat helemaal in het teken van exoten.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto: Theo Bakker,
Bron kaart: NDFF