Jonge mosselzaadbanken.
VOOR EENMALIG GEBRUIK

Veel nieuwe mosselbanken in Waddenzee

Sovon Vogelonderzoek Nederland
3-FEB-2013 - Vorig jaar zijn veel nieuwe mosselbanken ontstaan in de Waddenzee. Dit was voor het eerst sinds 2005. Onderzoekers van het project Mosselwad zien dat vooral in de oostelijke Waddenzee veel nieuwe zaadbanken met jonge mossels te vinden zijn. De voedselrijke banken trekken veel vogels aan. Dat vertelde onderzoeker Bruno Ens vanmorgen in het programma VARA Vroege Vogels op radio 1.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Vorig jaar zijn veel nieuwe mosselbanken ontstaan in de Waddenzee. Dit was voor het eerst sinds 2005. Onderzoekers van het project Mosselwad zien dat vooral in de oostelijke Waddenzee veel nieuwe zaadbanken met jonge mossels te vinden zijn. De voedselrijke banken trekken veel vogels aan. Dat vertelde onderzoeker Bruno Ens vanmorgen in het programma VARA Vroege Vogels op radio 1.

Vooral onder Ameland en Schiermonnikoog waren in het najaar van 2012 veel nieuwe zaadbanken te vinden. Een zaadbank ontstaat als in het water zwevende mossellarven zich in het najaar massaal op de droogvallende platen vestigen en uitgroeien tot kleine mosseltjes, die samen een dichte bank vormen. Veel van zulke zaadbanken groeien echter niet uit tot stabiele mosselbanken, maar verdwijnen in de loop van de winter en het volgende voorjaar. De precieze oorzaak van die verdwijning is onbekend. In het kader van het project Mosselwad wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze verdwijning. Het is nog de vraag of de zaadbanken simpelweg wegspoelen of dat vogels ze helemaal opeten.

Jonge zaadbank (foto: Bruno Ens)

Veel vogels
Omdat de laatste jaren nauwelijks zaadbanken te vinden waren, is de onderzoeksstrategie aangepast. Vooral oudere en meer stabiele mosselbanken zijn bestudeerd. Dit onderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten, die goed van pas komen nu er veel nieuwe mosselbanken zijn. De nieuwe banken blijken veel vogels aan te trekken, zoals eidereenden, zilvermeeuwen, scholeksters en kanoeten. De vraag is nu of de grote aantallen vogels de belangrijkste reden zijn dat de jonge mosselbanken ook weer snel verdwijnen.

Herstel
Het onderzoek van Mosselwad richt zich ook op de vraag waarom de mosselbanken zich veel beter herstellen in de oostelijke Waddenzee dan in de westelijke Waddenzee. Is er veel minder zaadval op de platen van de westelijke Waddenzee, of hebben zaadbanken een veel lagere overlevingskans in de westelijke Waddenzee? Het feit dat de zaadbanken vooral te vinden zijn onder Ameland en Schiermonnikoog wijst in de richting van de eerste verklaring.

Wadlopers op het Wad (foto: Bruno Ens)Mosselwad
Mosselwad is een project in het kader van het Waddenfonds en loopt van 2009 tot 2015. Het project beoogt het herstel van mosselbanken in de Waddenzee te bevorderen door nieuwe experimentele mosselbanken aan te leggen en de ontwikkeling van zich herstellende mosselbanken (bestaande en aangelegde) te volgen. Mosselwad is een gezamenlijk project van Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen, IMARES, Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), Sovon Vogelonderzoek Nederland en de vereniging Kust & Zee. Mosselwad is gefinancierd door het Waddenfonds, Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincies Noord-Holland en Friesland. 

Tekst: Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Bruno Ens, Sovon Vogelonderzoek Nederland