Deel logo Tekenradar

Grote aantallen tekenbeten verwacht in zomervakantie

De Natuurkalender
4-JUL-2013 - De vakantieperiode breekt aan en daarmee de periode van het jaar waarin de meeste mensen een tekenbeet oplopen. De verwachting is dat deze maand rond de 200.000 mensen door een teek gebeten worden. Daardoor kunnen duizenden mensen de ziekte van Lyme oplopen. Uit een enquête blijkt dat maar een derde van de mensen zichzelf op tekenbeten controleert na een bezoek aan het groen. Het is belangrijk dat mensen zich regelmatig en nauwkeurig controleren op tekenbeten. Bent u toch gebeten door een teek? Verwijder deze zo snel mogelijk om de kans op de ziekte van Lyme te verkleinen. Via Tekenradar.nl kunt u zich vervolgens aanmelden voor een onderzoek naar tekenbeten van het RIVM en de Wageningen University.

Bericht uitgegeven door RIVM en Wageningen University [land] op [publicatiedatum]

De vakantieperiode breekt aan en daarmee de periode van het jaar waarin de meeste mensen door een teek gebeten worden. De verwachting is dat deze maand rond de 200.000 mensen een tekenbeet oplopen. Daardoor kunnen duizenden mensen de ziekte van Lyme oplopen. Uit een enquête blijkt dat maar een derde van de mensen zichzelf op tekenbeten controleert na een bezoek aan het groen. Het is belangrijk dat mensen zich regelmatig en nauwkeurig controleren op tekenbeten. Bent u toch gebeten door een teek? Verwijder deze zo snel mogelijk om de kans op de ziekte van Lyme te verkleinen. Via Tekenradar.nl kunt u zich vervolgens aanmelden voor een onderzoek naar tekenbeten van het RIVM en de Wageningen University.

Tekenbeet (foto: Fedor Gassner)Tijdens de vakantieperiode trekken veel mensen de natuur in. Ook verblijven mensen vaker en langer in de tuin. Daardoor is de komende periode voor veel mensen de kans groter om een teek tegen het lijf te lopen. Op basis van onderzoek in voorgaande jaren schatten we dat deze maand rond de 200.000 mensen een tekenbeet oplopen. Aangezien ongeveer 3% van de mensen na een tekenbeet de ziekte van Lyme krijgt, kunnen er deze maand duizenden mensen de ziekte van Lyme oplopen.

Verwachting tekenbeet
Uit een recente enquête uitgevoerd door Wageningen University onder 571 personen (47% man en 53% vrouw) blijkt dat 60 procent van de mensen die gemiddeld wekelijks of vaker in een natuurgebied komt verwacht dat ze dit jaar een tekenbeet op zullen lopen. Eén op de vier mensen acht de kans klein. Driekwart van deze groep mensen heeft ooit al eens een tekenbeet opgelopen. Van de mensen die minder dan eens per week in een natuurgebied komt, denkt 70 procent dat de kans op een tekenbeet in het komende jaar klein is. Van deze groep geeft toch 56 procent aan dat ze ooit wel eens een tekenbeet hebben opgelopen.

Na een bezoek aan het groen een tekencheck doen (foto: RIVM)

Tekencheck: doen!
Een belangrijke manier om de ziekte van Lyme te voorkomen is het tijdig verwijderen van de teek na de beet. Daarvoor is het belangrijk om na een bezoek aan het groen een tekencheck te doen. Uit de enquête blijkt dat van de mensen die de kans zeer groot inschatten dat ze een tekenbeet oplopen, maar 52 procent het zeer waarschijnlijk vindt dat ze zich op een tekenbeet zullen controleren na een bezoek aan het groen. Van alle deelnemers is dat maar een derde. Opvallend is dat 90 procent van alle deelnemers aangeeft bekend te zijn met de risico’s van tekenbeten en de ziekte van Lyme en 91% ooit wel eens informatie over teken of de ziekte van Lyme heeft opgezocht. 71% vindt dat ze de noodzakelijke kennis hebben om de ziekte van Lyme te voorkomen maar toch is maar 34 procent er van overtuigd dat ze de ziekte van Lyme kunnen voorkomen. De conclusie is dan ook dat ondanks dat men bewust is van de risico’s de meeste mensen toch niet de juiste maatregelen nemen om de ziekte van Lyme te voorkomen.

Meld een tekenbeet op Tekenradar.nl
Meldingen van tekenbeten en de ziekte van Lyme in de week van 26 juni tot en met 3 juli 2013 (bron: Tekenradar.nl)Als mensen zijn gebeten door een teek, kunnen ze dat melden op Tekenradar.nl. Sinds april loopt via deze website een onderzoek waarbij door loting de helft van de deelnemers na de tekenbeet direct een advies krijgt om een éénmalige dosis antibiotica te halen bij de huisarts. Hiermee hoopt het RIVM inzicht te krijgen of mensen hierdoor minder vaak de ziekte van Lyme krijgen. Dit jaar zijn al ruim 3600 tekenbeten gemeld, ruim 600 teken opgestuurd om te onderzoeken op de Lymebacterie en meer dan 300 mensen hebben zich opgegeven voor het nieuwe onderzoek. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer informatie het onderzoek geeft.

Tekst: Arnold van Vliet, Maaike van Putten en Marijn Poortvliet, Wageningen University; persvoorlichting Harald Wychgel, RIVM
Foto's: Fedor Gassner; RIVM; Tekenradar.nl