boommarter ROLLIN VERLINDE

Boommarter voor de camera in Vorselaar

20-NOV-2013 - Begin september konden vrijwilligers met behulp van een cameraval een jonge Boommarter filmen in het natuurgebied Lovenhoek in Vorselaar. Dat is goed nieuws, want het is de eerste keer dat de zeldzame marterachtige er met zekerheid gezien werd. Om de soort alle kansen te geven om terug te keren naar Vlaanderen zijn vooral grote, aaneengesloten bosgebieden nodig.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Begin september konden vrijwilligers met behulp van een cameraval een jonge Boommarter filmen in het natuurgebied Lovenhoek in Vorselaar. Dat is goed nieuws, want het is de eerste keer dat de zeldzame marterachtige er met zekerheid gezien werd. Om de soort alle kansen te geven om terug te keren naar Vlaanderen zijn vooral grote, aaneengesloten bosgebieden nodig.

Enthousiastelingen van JNM Neteland en Natuurstudiewerkgroep Lovenhoek (Rik Puls, Stijn Vandekeybus en Tomas Willems) vermoedden al dat het bosrijke natuurgebied Lovenhoek potentieel had voor deze zeldzame soort. Ze stelden hun cameravallen op en... hadden prijs. Op hun beelden is een Boommarter te zien met een smalle, kortharige staart, wat typisch is voor jonge dieren.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.


Naar alle waarschijnlijkheid is deze Boommarter geen toevallige passant die op zoek is naar een territorium. Begin september is namelijk te vroeg voor een jonge Boommarter om al zo ver van zijn geboorteterritorium rond te zwerven. Lovenhoek en omgeving kan daarom vanaf nu als waarschijnlijke voortplantingslocatie beschouwd worden. Waarom ze dan niet eerder opgemerkt werden? Boommarters zijn bijzonder schuw en laten zich daardoor nauwelijks zien. Het inzetten van camera's is daarom de efficiëntste manier om het voorkomen van de soort vast te stellen. Het zou kunnen dat de Boommarters zich nog maar recent vestigden in het gebied. Maar misschien is er al wel langer een populatie aanwezig in het gebied. In de directe omgeving werd immers ooit een verkeersslachtoffer aangetroffen en werd een ongedetermineerde marter in de boomkruinen gezien.

De Boommarter lijkt qua uiterlijk sterk op de Steenmarter en sporen zijn lastig toe te wijzen aan één van beide soorten. Vandaar dat enkel beelden kunnen uitmaken om welke van de twee soorten het gaat. Maar in tegenstelling tot de meer algemene Steenmarter, schuwt de Boommarter de bebouwde kom. Hij is een uitgesproken bosbewoner en maakt zijn nest meestal in boomholtes. Daarnaast is hij vooral actief tijdens de schemering en 's nachts en hij eet hoofdzakelijk muizen, al durft hij zich ook te goed doen aan vogels, eieren, insecten, aas en bessen.

De Boommarter lijkt qua uiterlijk sterk op de Steenmarter. (foto: Rollin Verlinde)

Het natuurgebied Lovenhoek maakt deel uit van een aaneengesloten natuurcomplex van meer dan 500 hectare. Een deel van dit gebied bestaat uit oude loofbossen, en dat is precies wat de Boommarter prefereert. Meer bos zou de Boommarter de kans geven om zich verder te verspreiden. Met de spaarcampagne Bos voor Iedereen probeert Natuurpunt het bosareaal in Vlaanderen beetje bij beetje uit te breiden. Daarnaast worden in het kader van Plan Boommarter ten zuiden van Halle ecologische verbindingen hersteld en uitgebreid. Zo wordt een groot bos- en natuurcomplex ontwikkeld. Een noodzaak, als we de Boommarter in Vlaanderen een zekere thuis willen bieden.

Grootschalige ontbossingen tijdens de eerste helft van de 19de eeuw, maakten het de Boommarter moeilijk. Bovendien werd de soort als ‘roofdier’ sterk bejaagd. In 1998 is het marternetwerk gestart met het verzamelen van kennis over de verspreiding van marters. Tussen 1998 en 2008 werd er zeer weinig informatie gevonden over Boommarters in Vlaanderen, wat deed vermoeden dat het dier het niet goed deed. Sinds 2009 is de Boommarter bezig aan een voorzichtige opmars in Vlaanderen. Naast Lovenhoek is de Boommarter o.a. ook gevestigd in het grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide, Voeren, Prinsenpark (Retie) en Sinaai (Oost-Vlaanderen). Met wat geluk duikt de Boommarter binnenkort nog in andere Vlaamse bosgebieden op.

Tekst: Kassiopeia Devriendt, Natuurpunt
Foto: Rollin Verlinde
Film: JNM Neteland/Natuurstudiewerkgroep Lovenhoek