Trekkende houtduiven

De dag van drie miljoen

Sovon Vogelonderzoek Nederland
25-OKT-2013 - Zaterdag 19 oktober 2013, een dag die veel trektellers niet snel zullen vergeten. Het was een dag met uitzinnig goede vogeltrek. De Nederlandse trektellers voerden ruim drie miljoen overtrekkende vogels in. Bijna één miljoen houtduiven en vinken en meer dan een half miljoen spreeuwen. En dat is nog maar een fractie van wat er die dag werkelijk over ons land vloog.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Zaterdag 19 oktober 2013, een dag die veel trektellers niet snel zullen vergeten. Het was een dag met uitzinnig goede vogeltrek. De Nederlandse trektellers voerden ruim drie miljoen overtrekkende vogels in. Bijna één miljoen houtduiven en vinken en meer dan een half miljoen spreeuwen. En dat is nog maar een fractie van wat er die dag werkelijk over ons land vloog.

Het is duidelijk dat de trekvogels er zin in hadden, na een aantal dagen met harde wind en regen ofwel mistige omstandigheden. Die zorgden ervoor dat de trek van vele oktobertrekkers, die dit najaar toch al aan de late kant is, wat vertraging opliep. Deze zaterdag was het echter rustig, met alleen lichte bewolking; ideaal weer voor de vogels om te trekken en voor de vogeltellers om de trekkers daadwerkelijk te kunnen zien. Hoog vliegende vogels ontdekken in een wolkenloze lucht kan namelijk bijzonder lastig zijn.

Trekkende houtduiven (foto: Ran Schols)

Patronen
Vele soorten lieten mooie geografische patronen zien (zie Trektellen.nl). De 555.000 spreeuwen waren vooral erg talrijk langs de Hollandse en Zeeuwse kust. Dat gold ook voor de bijna 938.00 vinken, maar die deden het ook in Zuidoost-Nederland geweldig. Overal ten zuiden van de lijn Haarlem-Enschede werden veel veldleeuweriken geteld, in totaal ging het die dag om bijna 150.000. Op verschillende telposten ging het om 5000 tot 10.000 vogels, voor onze begrippen extreem veel. Ook kieviten waren goed op dreef. De 123.000 trekkers werden vooral in het binnenland gezien.

Alle waarnemingen van houtduiven (links) en alle trekvogels (rechts) afgelopen zaterdag per telpost (kaartjes: Sovon)

Houtduiven
De talrijkste soort was echter de houtduif, goed voor liefst 972.000 exemplaren. Dit enorme aantal ten spijt was de verspreiding over Nederland klassiek: grote aantallen alleen ten oosten van de lijn Almelo-Eindhoven. Daar zagen tellers soms 100.000 houtduiven passeren. Het beeld zal ze ’s nachts nog voor ogen hebben gedanst…

Tekst: Fred Hustings, Sovon Vogelonderzoek Nederland; Gerard Troost, Trektellen.nl
Foto: Ran Schols