Madelieffijnstraal langs een gracht in Amsterdam

Maak kennis met de flora van de stad

FLORON
21-AUG-2013 - De plantengroei in het stedelijk gebied is door het warmere microklimaat, de stenige omgeving en de constante aanvoer van buitenlandse zaden anders dan die op het platteland en in natuurgebieden. Komend weekend organiseert FLORON door heel Nederland excursies in het stedelijk gebied. Hierbij kan iedereen kennis maken met de flora van de stad, die de afgelopen decennia sterk veranderd is. De excursies vinden plaats in verband met het 25-jarig bestaan van FLORON.

Bericht uitgegeven door FLORON op woensdag 21 augustus 2013

De plantengroei in het stedelijk gebied is door het warmere microklimaat, de stenige omgeving en de constante aanvoer van buitenlandse zaden anders dan die op het platteland en in natuurgebieden. Komend weekend organiseert FLORON door heel Nederland excursies in het stedelijk gebied. Hierbij kan iedereen kennis maken met de flora van de stad, die de afgelopen decennia sterk veranderd is. De excursies vinden plaats in verband met het 25-jarig bestaan van FLORON.

Stadsflora
Madelieffijnstraal langs een gracht in Amsterdam (foto: Baudewijn Odé)De plantengroei van de Nederlandse steden is de afgelopen decennia sterk veranderd en zal dat waarschijnlijk ook in de toekomst blijven doen. In stedelijke omgeving groeien planten die nergens anders in Nederland kunnen gedijen. Door het warmere microklimaat en door de overwegend stenige omgeving wijken de milieuomstandigheden in het stedelijk gebied sterk af van die op het platteland of in natuurgebieden. Bovendien is er binnen het stedelijk gebied een constante aanvoer van zaden van exotische planten. Deze zaden kunnen afkomstig zijn uit tuinen met exotische planten of onwillekeurig als verontreiniging worden aangevoerd met goederen en verkeersstromen. Binnen het stedelijk gebied worden er daarom geregeld planten aangetroffen die nooit eerder in Nederland zijn waargenomen en die het vervolgens goed blijken te doen in parken en tuinen, op muren, tussen stoeptegels of gewoon in de goot.

Excursies
Floristen zoeken planten langs een grachtkant (foto: Peter Wetzels)In het weekend van 24 en 25 augustus 2013 worden er excursies georganiseerd in Breda, Roosendaal, Den Haag, Schiedam, Groningen, Almere, Purmerend, Utrecht, Goes, Hoorn, Groesbeek, Amersfoort en Amsterdam. Onder deskundige leiding gaan we bekende en onbekende plekken in de stad bekijken en laten ons verrassen door de planten die we aantreffen. Kijk op de website van FLORON voor details over de excursies.

Jubileum FLORON
FLORON onderzoekt met haar waarnemers al 25 jaar de wilde flora van Nederland. In die tijd zijn meer dan tien miljoen waarnemingen van wilde planten bij elkaar gebracht door vrijwillige deskundigen, zogenaamde floristen. Dankzij al deze gegevens weten we behoorlijk goed hoe het met de wilde plantengroei in Nederland is gesteld. We kunnen zeldzame soorten daardoor veel gerichter beschermen.

FLORON organiseert in het jubileumjaar twee weekenden waarin door het hele land thematische plantenexcursies worden verzorgd. Daarnaast organiseert FLORON een landelijke lezingendag op 14 december in Nijmegen, met een feestelijk uitgebreid programma.

Tekst: Baudewijn Odé, FLORON
Foto's: Peter Wetzels, Baudewijn Odé