Paartje pimpelmeesjes bij nestkast op 7 januari 2014

Tijd voor de nestkast!

17-FEB-2014 - De week van 17 tot en met 24 februari is de “Nationale Week van de Nestkast”. Het broedseizoen van de vogels nadert en dat is hét moment om je tuin met een eigen nestkast uit te rusten. Zo help je vogels bij hun zoektocht naar een geschikte nestplaats. En in onze verstedelijkte omgeving is dat broodnodig.

De week van 17 tot en met 24 februari is de “Nationale Week van de Nestkast”. Het broedseizoen van de vogels nadert en dat is hét moment om je tuin met een eigen nestkast uit te rusten. Zo help je vogels bij hun zoektocht naar een geschikte nestplaats. En in onze verstedelijkte omgeving is dat broodnodig.

Het wordt lente en veel vogels starten de komende weken hun zoektocht naar een geschikte broedplaats. Dat is al enkele weken te horen: onder andere Zanglijsters en Heggenmussen zingen al volop om hun territorium af te bakenen. Maar als gevolg van de verstedelijking hebben sommige vogelsoorten het almaar moeilijker om zelf een natuurlijke nestplaats te vinden. Potentiële broedplaatsen als vermolmde bomen en boomholtes worden zeldzamer, gaten en kieren in gebouwen worden ijverig gedicht en steeds minder tuinen voorzien in de nodige ‘wildere hoekjes’.

Ook holenbroeders, zoals mezen, mussen en Spreeuwen kunnen een duwtje in de rug gebruiken. Een nestkastje hangen geeft die vogels een extra kans om een ideale nestplaats te vinden. Je hebt hiervoor zelfs geen tuin nodig, zeker in de stad kan een veilige nestkast tegen de muur al het verschil maken. Sommige vogelsoorten hebben wel meer hulp nodig dan anderen, zo is de Koolmees een vaker geziene gast in de tuin dan bijvoorbeeld de Spreeuw, maar zelfs de Huismus ondervindt almaar meer problemen om een broedplaats te vinden.

Holenbroeders als deze Huismus, kunnen een steuntje in de rug gebruiken. (foto: Luc Meert)
Vogels brengen leven en gezelligheid in de tuin; de gastheer kan dus genieten van een tuin vol gefladder en gefluit. Dankzij een nestkast kan je de broedende vogels ook eens van dichtbij bekijken, al is het wel belangrijk dat je de nodige afstand houdt en dat je ze niet stoort. Je kan zelfs mee helpen om de broedgevallen in nestkasten in kaart te brengen via www.weekvandenestkast.be.

Belangrijk bij de keuze van een nestkast is dat niet elke nestkast geschikt is voor elke vogelsoort. De grootte en vorm van de kast en de grootte van de invliegopening bepalen welke vogel wordt aangetrokken. Ook het omringende landschap en de bredere omgeving spelen een rol. Zo verblijven de zeldzamere Bonte vliegenvanger en de Gekraagde roodstaart bijvoorbeeld liever in bosrijk gebied of grote tuinen.

Bij het ophangen van een nestkastje neem je best ook enkele basisregels in acht. Hang je nestkast voldoende stabiel en hoog (minimum 1,5 à 2 meter). Hang niet te veel nestkasten in elkaars buurt. Zorg dat de kast goed bereikbaar is voor de vogels, maar buiten het bereik blijft van predatoren als de kat. Hang de kast met de invliegopening oost- of zuid gericht, om oververhitting, felle wind en slagregen te vermijden. Welk type nestkast geschikt is voor welk type vogel en meer praktische tips kan je hier vinden.
Vooral mezen zijn echte nestkastbewoners. (foto: Tineke Heidenis)

Een nestkast is helaas geen garantie om een vogelgezinnetje aan te trekken. Vogels voelen zich namelijk vooral thuis waar er plaats is voor spontane natuur. Een vogelvriendelijke tuin heeft ruimte voor inheemse bomen, bloemenvelden die insecten aantrekken, bessenrijke struiken en voldoende ‘wilde hoekjes’.

Ook andere dieren zijn rond deze tijd gebaat bij een natuurlijke tuin en wat extra hulp. Zo kan je de diversiteit en leefbaarheid in jouw tuin flink omhoog helpen door nestkasten te voorzien voor insecten, egels en vleermuizen.

Heb je nog geen nestkast, overweeg er dan zeker eentje aan te schaffen. Naar aanleiding van de ‘Week van de nestkast’ zijn er actiepakketen voor de Huismus, Koolmees en Pimpelmees in de online Natuur.winkel of in een Avevewinkel in je buurt.

Tekst: Lies Loens, Natuurpunt & Gerald Driessens, Natuurpunt Studie
Foto: Luc Meert & Tineke Heidenis
Meer info: www.weekvandenestkast.be