Lijkt een beetje op een Buizerd, maar die heeft een minder brede kop en nooit een felgele iris (Foto: Kris De Rouck)

Slangenarend Jacobus zorgt voor spektakel in de Kalkense Meersen

23-JUL-2014 - Op 13 juli ontdekte Maarten Jacobs een Slangenarend in de Kalkense Meersen. Deze vogel - genaamd naar de ontdekker - verblijft intussen al tien dagen in het gebied en zorgt er voor een gestage stroom aan roofvogelfans. Het is niet de eerste keer dat er een Slangenarend in dit gebied wordt gespot.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

Op 13 juli ontdekte Maarten Jacobs een Slangenarend in de Kalkense Meersen. Deze vogel - genaamd naar de ontdekker - verblijft intussen al tien dagen in het gebied en zorgt er voor een gestage stroom aan roofvogelfans. Het is niet de eerste keer dat er een Slangenarend in dit gebied wordt gespot.

De Slangenarend komt o.a. voor in Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland en Turkije. Daar leeft de soort vooral van hagedissen en slangen. Deze roofvogel valt op door de zeer lichtgekleurde onderdelen. Volwassen vogels hebben een sterk afgetekende chocoladebruine kop en borst, waardoor het net lijkt alsof ze een bivakmuts dragen. De Kalkense Slangenarend heeft echter geen bivakmuts aan, wat erop wijst dat dit een tweedejaars is, een vogel die dus vorig jaar werd geboren.

De Slangenarend is een van onze kleinere arenden. De bleke keel wijst op een onvolwassen vogel (Foto: Kris De Rouck)
Slangenarenden houden er een bijzondere jachttechniek op na waarbij ze bewegingsloos tegen de wind in blijven hangen, speurend naar een lekkere hap. Bidden, heet dit: een techniek die ook wordt gebruikt door de veel algemenere Torenvalk. De voorbije eeuw kreeg de soort rake klappen. Ook nu nog worden jaarlijks Slangenarenden geschoten (o.a. in Malta) en zorgt het sterk stijgende aantal aan windmolens in de broedgebieden voor een bijkomende bedreiging.

In België is het niet meer de grote zeldzaamheid van weleer. In totaal werden al 76 exemplaren aanvaard door de Belgische zeldzaamhedencommissie. Topjaar was 2010: toen werden maar liefst 12 waarnemingen gehomologeerd. Meestal gaat het om onvolwassen vogels. Logisch: adulten horen nu immers in de zuiderse broedgebieden te zitten om hun kroost groot te brengen. In Vlaanderen scoort vooral het Groot Schietveld van Brecht erg goed. Niet verwonderlijk, aangezien dit gebied de grootste Vlaamse populatie Adders herbergt. In de Kalkense Meersen komen echter geen slangen voor dus hier zal de soort het vermoedelijk moeten doen met muizen, ratten, kikkers en padden.

De gelijkenis met een bleke Buizerd is groot, maar die heeft een minder brede kop en heeft nooit de felgele ogen van een Slangenarend (Foto: Kris De Rouck)
Een verblijf van tien dagen in een slangenloos gebied is best opvallend. Van 22 juli tot 7 augustus 2010 verbleef er ook al een Slangenarend in de Kalkense Meersen. Natuurpunt beheert 121 ha van dit uitgestrekt meersengebied en is verheugd met de komst van deze zuiderse gast. Dit gebied staat vooral bekend als een uitstekend weidevogelgebied. De bloemrijke hooilanden, doorsneden door fraaie rietsloten, kennen een hoge ecologische waarde. Het gebied is daarnaast ook recreatief zeer goed ontsloten. Of Jacobus er nog lang zal blijven, weet niemand. Maar de rust in het gebied lijkt hem wel te bevallen. Het reilen en zeilen van deze imposante arend kan je volgen op www.waarnemingen.be. Een tip: kom zeker eens een kijkje nemen maar blijf op de paden en hou honden aan de leiband.

Tekst: Dominique Verbelen, Natuurpunt Studie
Foto's: Kris De Rouck