Lindedwergbladroller

Bijzondere nachtvlinder na een halve eeuw terug in Nederland

20-MRT-2013 - Natuurfotografen fotograferen vrij regelmatig bijzondere dieren. Zelden gaat het echter om een soort waarvan men dacht dat deze niet meer in ons land voorkwam. Een kleine nachtvlindersoort, in de volksmond vaak ‘mot’ genoemd, werd in 2012 gefotografeerd. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat het hier gaat om de lindedwergbladroller. De laatste en ook enige keer dat de soort eerder in ons land werd waargenomen was in 1964.

Bericht uitgegeven [land] op [publicatiedatum]

Natuurfotografen fotograferen vrij regelmatig bijzondere dieren. Zelden gaat het echter om een soort waarvan men dacht dat deze niet meer in ons land voorkwam. Een kleine nachtvlindersoort, in de volksmond vaak ‘mot’ genoemd, werd in 2012 gefotografeerd. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat het hier gaat om de lindedwergbladroller. De laatste en ook enige keer dat de soort eerder in ons land werd waargenomen was in 1964.

Een bijzondere ontmoeting was het voor de heer G. Sinnema uit Leeuwarden: in juni 2012 kwam hij oog-in-oog te staan met een wel erg bijzondere nachtvlinder. Het dier werd gefotografeerd op de Oude Stadsbegraafplaats naast het authentieke Rengerspark in zijn woonplaats. De foto werd ondergebracht op de website Waarneming.nl en vooralsnog bleef de naam onbekend. Pas later bracht Tymo Muus, een nachtvlinderdeskundige, de soort op naam als lindedwergbladroller (Pammene ignorata).

Lindedwergbladroller (foto: G. Sinnema)

Dit praktisch één centimeter grote, blauwgrijswitte vlindertje is slechts één keer eerder gevonden in ons land: ongeveer een halve eeuw geleden in het Savelsbos in het uiterste zuiden van Limburg. De vondst in Leeuwarden is dus niet alleen zeer uitzonderlijk te noemen omdat het de tweede vindplaats is, ook de afstand tussen de beide vindplaatsen is enorm: circa 300 kilometer.

De Nederlandse naam “bladroller” is afgeleid van de levenswijze. De rupsen van deze vlindersoorten hebben vaak de neiging bladeren op te rollen. De lindedwergbladroller is ook elders in Europa zó zeldzaam, dat niet eens echt bekend is hoe de rupsen eruitzien of hoe hun levenswijze er überhaupt uitziet. Aangezien de lindedwergbladroller vaak rondom lindebomen te vinden is en deze boomsoort ook op de Leeuwardense begraafplaats niet zeldzaam is, veronderstellen we dat dit de voedselbron van de rups is.

Bron: Persbericht Microlepidoptera.nl
Foto’s: G. Sinnema