Slanke zegge ontdekt bij Kerkrade

FLORON
20-JUN-2014 - In de gemeente Kerkrade is een nieuwe groeiplaats ontdekt van Slanke zegge. Deze zeer zeldzame zeggesoort was tot nu toe in Nederland alleen bekend van enkele groeiplaatsen in Zuid-Limburg, bij Beek-Ubbergen en in de Biesbosch. De nieuwe groeiplaats werd ontdekt tijdens een inventarisatie van beschermde en Rode Lijstsoorten in opdracht van de gemeente Kerkrade. De planten groeiden in het voor deze soort typische biotoop: een nat kalkrijk bos.

Bericht uitgegeven door FLORON [land] op [publicatiedatum]

In de gemeente Kerkrade is een nieuwe groeiplaats ontdekt van Slanke zegge. Deze zeer zeldzame zeggesoort was tot nu toe in Nederland alleen bekend van enkele groeiplaatsen in Zuid-Limburg, bij Beek-Ubbergen en in de Biesbosch. De nieuwe groeiplaats werd ontdekt tijdens een inventarisatie van beschermde en Rode Lijstsoorten in opdracht van de gemeente Kerkrade. De planten groeiden in het voor deze soort typische biotoop: een nat kalkrijk bos.

De verspreiding van Slanke zegge binnen Nederland (foto: NDFF en FLORON)
 
 De urntjes van Slanke zegge (A) en Boszegge (B) (foto: Heukels Flora van Nederland)

Slanke zegge (Carex strigosa) is een polvormende zegge die vrij veel gelijkenis vertoond met Boszegge (Carex sylvatica). Beide soorten hebben 2 tot 4 millimeter brede en 3 tot 6 centimeter lange vrouwelijke aartjes. De vrouwelijke aartjes zijn bij Slanke zegge echter korter gesteeld en losbloemiger dan bij Boszegge. Het blad van Slanke zegge is meestal wat breder en de urntjes (“vruchtjes”) zijn ongesnaveld terwijl de urntjes bij Boszegge lang gesnaveld zijn.

Slanke zegge is in het oosten van het land een soort van brongebieden in het heuvelland. Daar groeit zij in loofbos langs bronbeekjes met kalkhoudend water. In het zoetwatergetijdengebied van de Biesbosch groeit zij in wilgenbossen in de nabijheid van getijdekreken. Op de nu door de auteur ontdekte groeiplaats groeit Slanke zegge in een natte beschaduwde bosrand nabij een beek. Zij wordt hier vergezeld door soorten als Groot heksenkruid (Circaea lutetiana), Grote brandnetel (Urtica dioica), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) en Klimop (Hedera helix). In het begeleidende bos groeien ook minder algemene soorten zoals Slanke sleutelbloem (Primula elatior), Moerasstreepzaad (Crepis paludosa) en Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris borreri).

Slanke zegge op de nieuw ontdekte groeiplaats bij Kerkrade (foto: Bart Hendrikx) 

Of de soort zich recent heeft gevestigd of steeds over het hoofd is gezien blijft ongewis. Gezien de onopvallende habitus van de soort en de gelijkenis met de lokaal veel voorkomende Boszegge is het aannemelijk dat de soort al langere tijd op deze locatie aanwezig is, maar nooit eerder is opgemerkt. Bovendien gaat het hier om een zeer kleine populatie van enkele exemplaren, die makkelijk over het hoofd gezien kan worden.

Tekst: Bart Hendrikx, Ecologica
Foto's: Heukels' Flora van Nederland; Bart Hendrikx