Ondanks milde winter minder grazers

FREE Nature
17-MRT-2014 - Van een echte winter was de afgelopen maanden nauwelijks sprake. Discussies over bijvoeren zijn er dan ook nauwelijks geweest. En hoewel er in de gebieden waar FREE Nature actief is voldoende voedsel aanwezig was, is het aantal grazers toch afgenomen. Dit komt onder andere door de strenge winter van 2012 / 2013.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Van een echte winter was de afgelopen maanden nauwelijks sprake. Discussies over bijvoeren zijn er dan ook nauwelijks geweest. En hoewel er in de gebieden waar FREE Nature actief is voldoende voedsel aanwezig was, is het aantal grazers toch afgenomen. Dit komt onder andere door de strenge winter van 2012 / 2013.

In de gebieden waar FREE Nature actief is geldt dat er een zorgplicht is voor het individuele dier. Voor iedere winter wordt per gebied een planning gemaakt hoeveel dieren er kunnen overleven. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de ervaringen van de afgelopen jaren. De afgelopen jaren heeft iedere winter wel een goede vorstperiode gehad. De winter van 2012 / 2013 duurde erg lang met (nacht)vorst tot aan begin april. De gemaakte planningen worden vervolgens in de loop van het najaar en de winter gerealiseerd. Op een enkele uitzondering na, zijn alle vangacties en verplaatsingen inmiddels uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld de dichtheid aan grazers in de Geldersche Poort en de Beuningse Uiterwaarden flink omlaag gegaan.

Kuddebalans door de jaren heen (figuur: FREE Nature)

Binnen FREE Nature is de afgelopen jaren al sprake van een lichte afname van het aantal koniks. Opvallend is nu ook dat er voor het eerst sprake is van een afname van het aantal runderen. Dit terwijl het aantal gebieden en de begraasbaar oppervlakte zo goed als gelijk is gebleven. Overtollige dieren worden verplaatst naar gebieden elders in binnen- of buitenland, of worden geslacht en verkocht als wildernisvlees.

Schommelingen in populaties zijn een geheel natuurlijk fenomeen. Een serie jaren met extreme winters of extreem droge periodes leidt bij onbeheerde populaties tot een geleidelijke afname, terwijl een serie gunstige jaren ervoor zorgt dat populaties herstellen. Dit wordt nu gesimuleerd door de beheerder. De druk op houtige planten is daarmee deze winter een stuk minder dan gedurende strengere winters. Schommelingen in populaties grazers zorgen ervoor dat bepaalde soorten net even uit de grip van hun hongerige monden kunnen ontsnappen, lang genoeg om verder te groeien buiten hun bereik.

Kudde Rode Geuzen (foto: Tanja de Bode)

Tekst: Roeland Vermeulen, FREE Nature
Figuur: Esther Linnartz, FREE Nature
Foto: Tanja de Bode, FREE Nature