Biddende ijsvogel

IJsvogels profiteren van zachte winter

Sovon Vogelonderzoek Nederland
21-MRT-2014 - Het lijkt een goed voorjaar te worden voor broedende ijsvogels. Na enkele jaren van achteruitgang profiteren ze nu van de zachte winter. De eerste berichten die bij Sovon binnenkomen wijzen erop dat er duidelijk meer ijsvogels te vinden zijn. Ook zijn ze al vroeg begonnen met het bezetten van hun broedgebied. Paartjes kunnen daardoor misschien wel drie in plaats van twee broedsels grootbrengen. In de afgelopen week werd in een nest in Noord-Brabant zelfs al een ei gelegd.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Het lijkt een goed voorjaar te worden voor broedende ijsvogels. Na enkele jaren van achteruitgang profiteren ze nu van de zachte winter. De eerste berichten die bij Sovon binnenkomen wijzen erop dat er duidelijk meer ijsvogels te vinden zijn. Ook zijn ze al vroeg begonnen met het bezetten van hun broedgebied. Paartjes kunnen daardoor misschien wel drie in plaats van twee broedsels grootbrengen. In de afgelopen week werd in een nest in Noord-Brabant zelfs al een ei gelegd.

IJsvogels kunnen, anders dan hun naam doet vermoeden, slecht tegen koud winterweer. Ze zijn afhankelijk van open water om te vissen. Omdat het standvogels zijn en ze dus niet wegtrekken, komen ze in de problemen als de vorst doorzet. Door de serie koudere winters van 2009 tot en met 2013 nam het aantal broedende ijsvogels in ons land dan ook sterk af. Broedden er in 2008 nog circa duizend paartjes in Nederland, in 2013 was daar naar schatting nog maar een derde van over.

Biddende ijsvogel (foto: Jeroen Stel)

Profiteren
De eerste berichten wijzen erop dat het dit voorjaar wel goed gaat: er worden meer ijsvogels gezien. Jelle Harder, ijsvogelexpert uit de Gooi- en Vechtstreek, meldde een ruime verdubbeling van het aantal broedparen in zijn werkgebied. Dankzij de zachte winter hebben de meeste ijsvogels het overleefd. Ook weten ze genoeg geschikte broedplekken te vinden. “Het viel mij de laatste tijd op dat er de afgelopen herfst en winter de nodige zware bomen zijn omgewaaid. Dat geeft op sommige plaatsen ook broedgelegenheid voor de soort”, licht Harder toe.

Omgevallen boom bij Vreeland (foto: Jelle Harder)

Vroeg broeden
De zachte winter heeft er ook voor gezorgd dat de ijsvogels twee tot drie weken eerder dan normaal bij hun broedplaats zijn gezien. Dat kan ertoe leiden dat de nodige paartjes niet twee maar wel drie broedsels kunnen grootbrengen. Op 17 maart werd in Brabant gefilmd hoe een ijsvogel haar eerste ei legde. Dat was bijna een maand eerder dan vorig jaar. Dat zijn gunstige tekenen; met een beetje geluk begint dit jaar een krachtig herstel van de Nederlandse ijsvogelstand en loop je steeds meer kans om een ijsvogel te zien.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Eerste ei ijsvogel gelegd (film: Stichting Natuurkanaal)

Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto’s: Jeroen Stel; Jelle Harder
Film: Stichting Natuurkanaal