Recordaantal broedende IJsvogels in 2016?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
3-SEP-2016 - De voortekenen waren er: 2016 zou een recordjaar voor de IJsvogel worden. Geholpen door de reeks (zeer) zachte winters vanaf 2013/14 zat de soort de afgelopen jaren in de lift. Er werden steeds meer broedende IJsvogels geteld. Na nog een zachte winter zijn de verwachtingen hooggespannen. Halen we een record van 1000 broedparen?

De winter 2015/16 was opnieuw zacht en ging zelfs de boeken in als de op één na zachtste sinds het begin van de metingen in 1706. Hoge verwachtingen dus! Daarbij komt nog dat het broedseizoen van 2015, in elk geval regionaal, succesvol was (900 tot 1000 territoria). In 2015 had bijvoorbeeld 39% van 51 gevolgde paren in de regio Gooi en Vechtstreek een derde broedsel en werd daar zelfs een vierde broedsel gemeld. 

Wisselende indrukken 2016

Kort na het broedseizoen van dit jaar zijn de resultaten echter wisselend. In 166 gebieden met IJsvogels die in zowel 2015 als 2016 werden geteld, groeide de populatie van 175 territoria (2015) naar 180 dit jaar. De meest opvallende toename is gemeld in de regio Gooi en Vechtstreek waar in 2015 73 paren werden geregistreerd, vergelijkbaar met het eerdere topjaar 2008, en nu minimaal 84. Daar tegenover staat bijvoorbeeld een lichte afname in 23 (veel kleinere) BMP-telgebieden. De eerste indrukken laten ook in Twente, waar in 2015 78 paren werden gevonden, een kleine daling van het aantal zien. Het is dus de vraag of de groei heeft doorgezet en de populatie voor het eerst echt boven de 1000 paren uit is gekomen.

Ontwikkeling aantal broedparen IJsvogel

Nieuwe IJsvogeltellers welkom!

Broedende IJsvogels worden in het hele land geteld via broedvogeltellingen voor het BMP-project van Sovon. Het is mogelijk om alle soorten in een telgebied te tellen, maar ook om een speciaal telgebied voor alleen IJsvogels te starten. Door elk jaar via dezelfde methode op pad te gaan, ontstaat er een goed beeld van de ontwikkeling van de populatie. Interesse? Neem dan een kijkje op onze website.

Gegevens uit de regio Gooi en Vechtstreek via Jelle Harder. Uit Twente via Ben Hulsebos en Peter van den Akker. 

Tekst: Arjan Boele, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto en grafiek: Sovon Vogelonderzoek Nederland