Poppenorchis (Orchis anthropophora).

2014 Goed jaar voor de Poppenorchis

Werkgroep Europese Orchideeën
2-APR-2014 - Afgelopen maand stelden W.E.O. leden vast dat het aantal Poppenorchisplanten binnen de reeds bestaande populaties fors is toegenomen. Momenteel zijn er in Nederland drie groeiplaatsen van Poppenorchis bekend: één in Zeeland en twee in Zuid-Limburg. Op de laatst ontdekte groeiplaats in Zuid-Limburg is het aantal exemplaren sinds 2012 toegenomen van twee naar negen. Ook de andere locaties laten een toename in aantal planten zien.

Bericht uitgegeven door Werkgroep Europese Orchideeën [land] op [publicatiedatum]

Afgelopen maand stelden W.E.O. leden vast dat het aantal Poppenorchisplanten binnen de reeds bestaande populaties fors is toegenomen. Momenteel zijn er in Nederland drie groeiplaatsen van Poppenorchis bekend: één in Zeeland en twee in Zuid-Limburg. Op de laatst ontdekte groeiplaats in Zuid-Limburg is het aantal exemplaren sinds 2012 toegenomen van twee naar negen. Ook de andere locaties laten een toename in aantal planten zien.   

Poppenorchis (foto: Mark Meijrink)Poppenorchis
Poppenorchis (Orchis anthropophora) dankt haar naam aan haar voorkomen: de bloemen zien er namelijk uit als een poppetje. Onze oosterburen noemen de soort ook wel Hängender Mensch of Ohnsporn. De laatste naam doet de soort meer eer aan. Poppenorchis heeft namelijk geen spoor, wat een onderscheidend kenmerk is van de soort ten opzichte van andere Nederlandse orchideeën. Een spoor is bij orchideeën vaak aanwezig als een zakvormig of dun buisje. Je vindt de spoor aan de achterzijde van de bloem. Sommige soorten bewaren nectar in hun spoor.

Verspreiding
In Nederland wordt Poppenorchis enkel aangetroffen in de zuidelijke regionen van ons land. In totaal zijn er anno 2014 drie groeiplaatsen bekend waarvan één in Zeeland. Verspreidingskaarten tonen weliswaar meer locaties, maar nemen ook exemplaren uit heemtuinen in beschouwing. De overige twee groeiplaatsen liggen in Zuid-Limburg. In 2012 ontdekten leden van de W.E.O. tijdens een excursie een nieuwe vindplaats in Zuid-Limburg. Deze populatie heeft zich inmiddels uitgebreid van twee tot negen exemplaren. Ook de overige populaties laten per saldo een toename zien in het aantal planten. 

Ook een Poppenorchis gezien? Geef je waarnemingen door op Waarneming.nl.

Tekst en foto's: Mark Meijrink, Werkgroep Europese Orchideeën