Nieuwe paddenstoelen ontdekt voor Flevoland

Nederlandse Mycologische Vereniging
16-APR-2014 - Dankzij de voor paddenstoelen gunstige weersomstandigheden werden er tijdens een vroege voorjaarsexcursie naar het Horsterwold in Flevoland door de Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders (WMOIJ) twee voor Flevoland nieuwe paddenstoelsoorten gevonden.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Dankzij de voor paddenstoelen gunstige weersomstandigheden werden er tijdens een vroege voorjaarsexcursie naar het Horsterwold in Flevoland door de Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders (WMOIJ) twee voor Flevoland nieuwe paddenstoelsoorten gevonden.

De eerste nieuwe soort betrof de Voorjaarskluifzwam (Gyromitra esculenta) die wel bekend is aan de overzijde van de randmeren, met name uit de omgeving van Ermelo, maar nog onbekend is van Flevoland. De Voorjaarskluifzwam komt bij dennensoorten voor met een voorkeur voor de Grove den en bij uitzondering bij loofbomen op vaak enigszins verrijkte plaatsen. Het eerste exemplaar was erg klein, maar uitgebreider speuren leverde al snel meer en ook grotere exemplaren op.

Voorjaarskluifzwam (foto: Ieko Staal)

Bij verder zoeken werd op de kluit van een omgevallen den de zeer zeldzame Lentebekerzwam (Caloscypha fulgens) gevonden. De Lentebekerzwam is volgens de Verspreidingsatlas slechts van een drietal plekken in Nederland bekend en eveneens nieuw voor Flevoland. Van deze soort is nog niet zoveel bekend en het is nog niet helemaal duidelijk of hij nu samenleeft met den of alleen kalkrijk zand nodig heeft. Flevoland is kalkrijk omdat er schelpen achterbleven na het droogvallen van de voormalige zeebodem.

Lentebekerzwam (foto: Ieko Staal)

Zeer de moeite waard was de vondst van de Geeltepelsatijnzwam (Entoloma cuneatum) die de naalden van den of spar verteert en al bekend was van een eerdere vondst uit het Roggebotzand.

Zeer bijzonder was ook de Grote voorjaarsbekerzwam (Discina ancilis) op een stobbe van een Fijnspar. De Grote voorjaarsbekerzwam is vrijwel exclusief voor Flevoland en de afgelopen jaren hier bekend geworden van verschillende locaties terwijl hij in de rest van Nederland van slechts één locatie bekend is.

Grote voorjaarsbekerzwam (foto: Ieko Staal)

De vroege voorjaarsexcursie leverde ruim vijftig soorten op waarvan er zeven op de Rode Lijst staan.

Tekst: Yvonne van Duuren, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto’s: Ieko Staal, Nederlandse Mycologische Vereniging