Steenmarter

Jaar van de Steenmarter: juli

28-JUL-2014 - In de zomermaanden vindt de paring plaats bij Steenmarters. Waar wijfjes een groot territorium nastreven om zoveel mogelijk voedsel te kunnen verzamelen voor haar jongen en zichzelf, heeft een mannetje belang bij een groot gebied om zoveel mogelijk wijfjes in de buurt te hebben. Deze periode is de territorialiteit bij mannetjes fel, ze beschermen ‘hun’ vrouwtjes zo goed mogelijk.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

In de zomermaanden vindt de paring plaats bij Steenmarters. Terwijl wijfjes een groot territorium nastreven om zoveel mogelijk voedsel te verzamelen voor haar jongen en zichzelf, heeft een mannetje belang bij een groot gebied om zoveel mogelijk wijfjes in de buurt te hebben. Gedurende deze periode is de territorialiteit bij mannetjes fel, ze beschermen ‘hun’ vrouwtjes zo goed mogelijk.

De jongen van een Steenmarter blijven in de eerste zomermaanden van hun levensjaar nog onder moeders hoede. De moeders kunnen wel opnieuw drachtig worden indien er een mannelijke Steenmarter op bezoek komt. Steenmartervrouwtjes zijn echter niet elk jaar vruchtbaar, men vermoedt dat dit gelinkt is met de steenmarterdensiteit in de omgeving. Hoe meer Steenmarters al in het gebied zitten, hoe minder vrouwtjes vruchtbaar zullen worden.

Steenmarters worden territoriaal in deze tijd van het jaar. (foto: Hugh Jansman)
Bij Steenmarters is er sprake van verlate inplanting. Bij het bevruchten van het vrouwtje gaat de ontwikkeling dus veel later van start, in februari pas. De ontwikkeling van de jonge Steenmarter staat met andere woorden een half jaar on hold. Het bevruchte eitje zit al wel in de baarmoeder, maar is nog niet in de baarmoederwand ingenesteld.

Een vrouwtje kan vruchtbaar worden na het tweede levensjaar. Deze vruchtbare periode begint al midden juni en kan twee maanden duren. De mannetjes zoeken de vruchtbare vrouwtjes op bij aanvang van deze periode. Tijdens deze periode verblijven mannetje, vrouwtje en de eventuele kinderen in dezelfde schuilplaats. Het wijfje laat een paring namelijk slechts een tweetal dagen tijdens de vruchtbare periode toe, dus dan moet het mannetje er snel bij zijn. Jongeren van een ander mannetje in het nest worden waarschijnlijk getolereerd. Er is gelukkig nog geen melding gemaakt van kindermoord door jaloerse Steenmartermannetjes. De paring duurt tussen de 30 en 50 minuten. Negen maanden later worden de jonge Steenmarters dan geboren.

Tekst: Jens Warrie, Natuurpunt Studie
Foto: Hugh Jansman