Steenmarter

Jaar van de Steenmarter: juni

13-JUN-2014 - Steenmarters zijn uitgesproken nachtdieren: overdag zal je hen zelden tegenkomen. Behalve dan wanneer de nacht korter wordt en er nog meerdere kelen te voeden zijn. Een steenmartermoeder durft in deze tijd van het jaar al eens overdag op stap te gaan. Voorwaarde is wel dat de jongen in een goed beschutte schuilplaats zitten en daar ook blijven. Stel je voor dat ze een mens zouden tegenkomen.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

Steenmarters zijn uitgesproken nachtdieren: overdag zal je hen zelden tegenkomen. Behalve dan wanneer de nacht korter wordt en er nog meerdere kelen te voeden zijn. Een steenmartermoeder durft in deze tijd van het jaar al eens overdag op stap te gaan. Voorwaarde is wel dat de jongen in een goed beschutte schuilplaats zitten en daar ook blijven. Stel je voor dat ze een mens zouden tegenkomen.

Steenmarters hebben zich goed aangepast aan het leven in verstedelijkte gebieden. Dit betekent echter niet dat ze plotseling dol zijn op de mens. Integendeel. Het is opvallend dat steenmarters die in bossen leven enkel rekening houden met het opkomen en ondergaan van de zon bij het plannen van hun nachtelijke expedities. Steenmarters in een stad zullen echter na zonsondergang nog even wachten, zeker in de winter. De menselijke activiteit is immers niet gebonden aan het ondergaan van de zon en loopt nog even verder. Rond elf uur zal de steenmarter zeker het nest verlaten en rond drie uur ’s nachts bereikt de activiteit een hoogtepunt.

Een rommelhoop kan volstaan als tijidelijke schuilplaats voor een jagende steenmartermoeder. (foto: Hugh Jansman)

In de zomer zijn de nachten echter te kort om deze zorgvuldig in te plannen. De zon is al snel terug van de partij, zodat steenmarters zich niet meer in het donker kunnen verschuilen. In het beperkte aantal uren dat de nacht nog telt is het niet evident om genoeg voedsel te verzamelen, zeker niet met enkele jongen die je overal volgen. Steenmarters hebben ook de gewoonte om tijdens hun tochten even een pauze in te lassen. Dit doen ze in tijdelijke schuilplaatsen, zoals takkenhopen, ruïnes, maar ook onder auto’s. Langer dan een half uur duurt deze pauze doorgaans niet.

Gezien de verplichte pauze, de korte nacht en de hongerige jongen is het dus niet verwonderlijk dat steenmartermoeders af en toe hun kroost thuis laten om zelf overdag voedsel te gaan verzamelen. Jonge ouders hebben ook af en toe gewoon een momentje voor zichzelf nodig.

Tekst: Jens Warrie, Natuurpunt Studie
Foto's: Hugh Jansman