Schepnetvissers in actie voor de nieuwe atlas

Nieuw atlasproject voor de Nederlandse Zoetwatervissen gestart

Stichting RAVON
2-JUL-2014 - De eerste visatlas van de Nederlandse zoetwatervissen dateert uit 1996. Als gevolg van waterkwaliteitsverbeteringen, habitatherstelmaatregelen en het aanleggen van vistrappen is de verspreiding van veel vissen sindsdien toegenomen. Er zijn echter ook soorten waar het juist slechter mee gaat. Hiernaast is er een sterke toename van “nieuwe” soorten die zijn uitgezet of Nederland via scheepvaartkanalen vanuit andere stroomgebieden bereikt hebben. Hoog tijd voor een nieuwe atlas dus!

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

De eerste visatlas van de Nederlandse zoetwatervissen dateert uit 1996. Als gevolg van waterkwaliteitsverbeteringen, habitatherstelmaatregelen en het aanleggen van vistrappen is de verspreiding van veel vissen sindsdien toegenomen. Er zijn echter ook soorten waar het juist slechter mee gaat. Hiernaast is er een sterke toename van “nieuwe” soorten die zijn uitgezet of Nederland via scheepvaartkanalen vanuit andere stroomgebieden bereikt hebben. Hoog tijd voor een nieuwe atlas dus!

Om het actuele voorkomen van vissoorten en de veranderingen in de afgelopen 20 jaar in beeld te brengen hebben RAVON & Sportvisserij Nederland het initiatief genomen om een nieuwe atlas te maken, met als doel deze in 2016 te presenteren.

Schepnetvissers in actie voor de nieuwe atlas (foto: Matthijs de Vos)

De komende twee jaar worden hiervoor databestanden gebundeld en aanvullende visgegevens verzameld. Er is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de natuurwaarnemer die achter de vissen aan gaat, bijvoorbeeld met hengel, schepnet, snorkel, zaklamp of duikfles. Elke waarneming telt en iedereen kan meedoen!

Speciaal voor het atlasproject is www.vissenatlas.nl ontwikkeld. Hierop staat informatie over activiteiten, het doorgeven van viswaarnemingen en een beschrijving van de vissoorten die in Nederland voorkomen voorzien van mooie foto’s. Ook is er een facebookpagina in het leven geroepen met actuele berichten over bijzondere viswaarnemingen in Nederland.

Tekst: Arthur de Bruin, Martijn Schiphouwer & Jan Kranenbarg, RAVON
Foto: Matthijs de Vos