Noordzeekanaal bereikbaar voor trekvissen: glasaal aangetroffen

Stichting RAVON
4-JUN-2014 - Het lijkt erop dat het Noordzeekanaal via het sluizencomplex IJmuiden bereikbaar is voor migrerende vissen. De vraag blijft echter hoe de vissen zich verspreiden en waar de belangrijkste knelpunten langs het Noordzeekanaal liggen. Om dit in beeld te brengen is begin april het project “Trekvismonitoring Noordzeekanaal en ommelanden” van start gegaan. De eerste resultaten zijn verrassend, op 13 van de 18 locaties zijn glasalen aangetroffen!

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON &  Sportvisserij MidWest Nederland op [publicatiedatum]

Het lijkt erop dat het Noordzeekanaal via het sluizencomplex IJmuiden bereikbaar is voor migrerende vissen. De vraag blijft echter hoe de vissen zich verspreiden en waar de belangrijkste knelpunten langs het Noordzeekanaal liggen. Om dit in beeld te brengen is begin april het project “Trekvismonitoring Noordzeekanaal en ommelanden” van start gegaan. De eerste resultaten zijn verrassend, op 13 van de 18 locaties zijn glasalen aangetroffen!

Trekvismonitoring
Het doel van het project is om de aanwezigheid van vissen, zoals glasaal en driedoornige stekelbaars, die in het voorjaar vanuit zee naar het zoete water in de polders trekken in beeld te brengen. Hiervoor monitoren 40 vrijwilligers de aanwezigheid van vissen bij kunstwerken waar zoet water vanuit de polder in het Noordzeekanaal terecht komt. Ze doen dit van april tot eind juni met behulp van kruisnetten na zonsondergang omdat met name glasaal trekt als het donker is. De 18 monitoringslocaties liggen verspreid langs het Noordzeekanaal en ook te Muiden, Vinkeveen en in Amsterdam.

Glasalen (foto: Domin Dalessi, Naturephoto)

Glasalen
We zijn halverwege de monitoringsperiode en de eerste resultaten zijn verrassend. Op 13 bemonsteringslocaties langs het Noordzeekanaal zijn glasalen aangetroffen! Bij Gemaal Halfweg vindt vanuit Hoogheemraadschap Rijnland een aanvullende monitoring plaats en daar zijn in een week tijd ruim 45.000 glasalen gevangen! Ook andere trekvissen zoals driedoornige stekelbaarzen en jonge botjes zijn op een aantal locaties gevangen. Verder blijken ook zeevissen als kleine zeenaald, spiering en haring en zoetwatersoorten als baars, pos, snoekbaars en de exotische marmergrondel en zwartbekgrondel zich bij de kunstwerken op te houden.

Glasaal (foto: Domin Dalessi, Naturephoto)

Samenwerkingsverband
De trekvismonitoring valt binnen het project ‘Ecologische verbindingszone’,een samenwerkingsverband tussen: Sportvisserij MidWest Nederland, RAVON, Rijkswaterstaat West Nederland Noord, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Havenbedrijf Amsterdam, Gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland.

Tekst: Tom Zonneveld, Sportvisserij MidWest Nederland & Edo Goverse, RAVON
Foto’s: Domin Dalessi, Naturephoto