Vismonitoring met een kruisnet in het Noordzeekanaal

Trekvismonitoring op het Noordzeekanaal gestart

Stichting RAVON
4-MRT-2015 - Maandag 2 maart ging het vrijwilligersproject Noordzeekanaal en ommelanden weer van start. Ongeveer 40 vrijwilligers gingen die avond met hun kruisnetten op pad naar 18 verschillende bemonsteringslocaties. In 2014 leverde de monitoring bemoedigende resultaten op. Toen werden 2.402 trekvissen gevangen gedurende drie maanden. Wordt dit in 2015 geëvenaard?

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Maandag 2 maart ging het vrijwilligersproject Noordzeekanaal en ommelanden weer van start. Ongeveer 40 vrijwilligers gingen die avond met hun kruisnetten op pad naar 18 verschillende bemonsteringslocaties. In 2014 leverde de monitoring bemoedigende resultaten op. Toen werden 2.402 trekvissen gevangen gedurende drie maanden. Wordt dit in 2015 geëvenaard?

De aftrap van het project op 2 maart is bemoedigend. Tijdens deze koude avond met harde wind werden bij Gemaal Overtoom ruim 1000 driedoornige stekelbaarzen gevangen! Bij Beverwijk 50 driedoornige stekelbaarzen, drie kolbleien en een kleine zeenaald. Na afloop van de monitoring zwom een eerste glasaaltje langs! Het belooft dus een interessant jaar te worden. De vrijwilligers gaan de komende periode twee keer per week na zonsondergang monitoren. Het doel van deze monitoring is om meer inzicht te krijgen in de intrek van migrerende vis naar het Noordzeekanaal. Speciale aandacht is er voor de trekvissen glasaal en driedoornige stekelbaars.

Vismonitoring met een kruisnet in het Noordzeekanaal (foto: Edo Goverse)

In 2014 werden veel glasalen gevangen bij de Overtoom, Nauerna, Aagtendijk (Beverwijk) en Gemaal Halfweg. Maar ook op locaties als De Waker, Willem-I sluis, Oranjesluizen (alle Amsterdam-Noord), Gemaal Houtrak en Spaarndam. Bij de Oranjesluizen werden toen 283 spieringen gevangen. De driedoornige stekelbaars werd veelvuldig gevangen, met Gemaal Houtrak als toplocatie.

Ook andere vissoorten zijn gevangen. Op diversie locaties zwartbekgrondels en bot. Bij Gemaal Houtrak kleine zeenaald en glasgrondel en er werd daar jonge haring gesignaleerd. De vangst van 1.103 jonge snoekbaarzen bevestigt dat het Noordzeekanaal als kraamkamer fungeert voor de soort.

Met de resultaten wordt het gedrag van de trekvis op het Noordzeekanaal in beeld gebracht in ruimte en tijd. Dit beeld is nodig om de mogelijkheden voor de trekvissen te verbeteren. Op enkele plekken zijn inmiddels al vismigratievoorzieningen getroffen, de vraag is of deze goed werken.

Het lijkt erop dat het Noordzeekanaal via de sluizen goed bereikbaar is voor migrerende vissen. De vraag blijft echter hoe de vissen zich verspreiden en of er zich in het Noordzeekanaal nog steeds knelpunten bevinden. Dit project kan bijdragen in het prioriteren waar maatregelen getroffen dienen te worden om barrières voor trekvissen op te heffen. Voor een definitieve conclusie wachten we de verdere resultaten uit het onderzoek af.

Meer lezen: Artikel vismonitoring met kruisnet

Tekst en foto: Edo Goverse, RAVON, namens de Werkgroep Monitoring Noordzeekanaal