Vrijwillgers met kruisnet aalmonitoring

'Samen voor de Aal’ Zeeland gaat van start: teamleden gezocht

Stichting RAVON
4-JAN-2017 - Voorjaar 2017 gaat ook in Zeeland een vismonitoring met kruisnetten van start in het kader van ‘Samen voor de Aal’. De focus ligt op glasaal (jonge aal) en driedoornige stekelbaars die vanuit de zoute wateren naar de zoete en brakke binnenwateren willen trekken en hierbij knelpunten tegenkomen. We zijn op zoek naar gepassioneerde teamleden die een locatie willen bevissen.

Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Waterschap Scheldestromen en Stichting RAVON hebben tien locaties geselecteerd voor de monitoring. Op deze locaties liggen gemalen of spuisluizen die een barrière vormen voor vissen op hun migratieroutes. Doel van de monitoring is inzicht krijgen in de aanwezigheid van glasaal en driedoornige stekelbaars in tijd en ruimte. Hiermee kunnen nog gerichtere maatregelen genomen worden om de aal en de driedoornige stekelbaars te helpen op hun routes.

Geselecteerde monitoringslocaties in Zeeland

De monitoring start komend voorjaar tijdens het intrekseizoen van glasaal en volwassen driedoornige stekelbaarzen. Van maart tot en met juni wordt iedere locatie bij voorkeur twee avonden per week bezocht door vrijwilligersteams van meerdere personen. Alle gegevens worden geregistreerd en jaarlijks gerapporteerd en gedeeld. Op die manier dragen we samen bij aan een betere toekomst voor trekvissen.

Deze winter werken we aan het samenwerkingsverband voor de uitvoering van de monitoring. We benaderen hiervoor diverse organisaties, sportvissers, beroepsvissers en natuurliefhebbers. Per locatie zoeken we gepassioneerde vrijwilligers die komend seizoen in teamverband de metingen verrichten. Ieder team krijgt begeleiding, inhoudelijke ondersteuning, de juiste materialen en reiskostenvergoeding.

Informatiebijeenkomst

Op donderdagavond 16 februari 2017 organiseren we vanaf 19:30 een informatiebijeenkomst over ’Samen voor de Aal Zeeland’ bij Waterschap Scheldestromen in Middelburg. Heb je vragen over de monitoring, wil je deelnemen aan een team of kom je naar de informatiebijeenkomst? Neem dan contact op met Sanne Ploegaert van Stichting RAVON.

Meer informatie

Tekst: Martijn Schiphouwer, RAVON (mede namens: Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Waterschap Scheldestromen en de World Fish Migration Foundation)
Foto: Nico van Kappel (leadfoto: teamleden inspecteren het kruisnet)
Kaart: RAVON