Argusvlinders tellen: 9 en 10 augustus

De Vlinderstichting
7-AUG-2014 - Nog maar ruim een decennium geleden was de argusvlinder in het hele land een gewone vlinder van graslanden en open bossen. Inmiddels is de soort uit een groot deel van Nederland verdwenen zo bleek ook uit de telling in mei. Komend weekend wordt het telweekend herhaald.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Nog maar ruim een decennium geleden was de argusvlinder in het hele land een gewone vlinder van graslanden en open bossen. Inmiddels is de soort uit een groot deel van Nederland verdwenen, zo bleek ook uit de telling in mei. Komend weekend wordt het telweekend herhaald.

Mannetjes argusvlinder zijn te herkennen aan de donkere brede geurstreep over de voorvleugel (foto: Kars Veling)In het zonovergoten weekend van 17 en 18 mei zijn in het hele land vlinderliefhebbers op pad geweest om de argusvlinder te tellen. Dankzij het prachtige weer was het telweekend erg succesvol. Er werden maar liefst 675 kilometerhokken geteld, waarin exact 1500 argusvlinders gezien zijn. De opzet van het telweekend is simpel: bezoek een vierkante kilometer, een zogeheten kilometerhok, gedurende een uur en tel daarbij op openbaar toegankelijk terrein alle argusvlinders die je ziet. Helemaal mooi was het als daarbij ook onderscheid werd gemaakt naar geslacht; in het veld meestal goed te zien aan de brede, donkerbruine geurstreep bij de mannen, die ontbreekt bij vrouwtjes. De telresultaten worden vervolgens ingevoerd op een digitaal formulier op onze website.

 

Vrouwtje argusvlinder (foto: Kars Veling)De cijfers van het eerste telweekend liegen er niet om: in 675 kilometerhokken is de telling uitgevoerd en daarbij zijn in 45% van de hokken daadwerkelijk argusvlinders gezien, 1500 in totaal. Dat betekent dat in 369 vierkante kilometer een zogeheten nulwaarneming is gedaan: wat minder leuk voor de tellers, maar waardevolle informatie voor De Vlinderstichting. Zo weten we daaruit dat argusvlinders van de hoge zandgronden in Oost-Nederland volledig zijn verdwenen. Ook in Zeeland, met afstand de best getelde provincie, slaat de kaalslag toe en werd de argusvlinder op nog maar een paar plekken gevonden. De beste provincies voor argusvlinders bleken Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland te zijn, in die volgorde. Daar werd in tenminste 70% van de getelde kilometerhokken een argusvlinder gezien.

Parende argusvlinders: aan de onderzijde zijn de argusogen te zien (foto: Kars Veling)Omdat De Vlinderstichting wil voorkomen dat de argusvlinder uit ons land verdwijnt, is er een soortbeschermingsprogramma opgesteld. Niet dat we nu zeker weten waardoor de argusvlinder zo hard aan het verdwijnen is. Maar in het beschermingsplan bundelen we wel alle kennis die er over de argusvlinder beschikbaar is en beschrijven we mogelijke en waarschijnlijke oorzaken van de achteruitgang. Op basis van al deze kennis doen we in het beschermingsplan voorstellen voor nader onderzoek en concrete bescherming. Eén van de actiepunten is het nog nauwkeuriger in kaart brengen van de huidige verspreiding van de argusvlinder in ons land. En daarom wordt na de voorjaarstelling nu ook een telling gedaan van de tweede generatie: de zomergeneratie.

9 en 10 augustus zomertelling
We willen alle tellers hartelijk bedanken voor hun inspanning bij de voorjaarstelling en ook uitnodigen om in de zomer opnieuw mee te doen. De zomertelling vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 augustus. De opzet van de telling is vergelijkbaar aan die van mei; informatie is nog steeds te vinden op de argusvlinderwebsite.  

Tekst: Anthonie Stip & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting