Gezenderde wilde kat voor de cameraval

Wilde katten werpen jongen in Nederland

12-DEC-2014 - Voor het eerst sinds eeuwen zijn in Nederland Wilde katten geboren in de vrije natuur. Dat heeft ARK Natuurontwikkeling ontdekt, terwijl het onderzoek deed naar de zeldzame soort. Met waarnemingen in Bocholt en de Voerstreek begint de zeldzame kat ook in Vlaanderen voorzichtig aan haar terugkeer.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Voor het eerst sinds eeuwen zijn in Nederland Wilde katten geboren in de vrije natuur. Dat heeft ARK Natuurontwikkeling ontdekt, terwijl het onderzoek deed naar de zeldzame soort. Met waarnemingen in Bocholt en de Voerstreek begint de zeldzame kat ook in Vlaanderen voorzichtig aan haar terugkeer.

De Wilde kat mag je niet verwarren met verwilderde huiskatten, die als gevolg van verwaarlozing in de natuur terechtkomen. De Wilde kat is een stuk forser en hariger, maar het meest betrouwbare kenmerk is de dikke staart met zwarte banden en een zwart, stomp einde.

Het Nederlandse ARK Natuurontwikkeling doet onderzoek naar de terugkeer van de Wilde kat in het Nederlandse Zuid-Limburg, vlak bij de Belgische grens. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om natuurgebieden en groene verbindingen geschikt te maken voor de Wilde kat. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van cameravallen en door dieren van een halsbandzender te voorzien. Uit het ARK-onderzoek blijkt dat er dit jaar minimaal twee wilde katten zijn geboren in het Vijlenerbos bij Vaals, vlak bij de Duits-Belgische grens. In september werd een jonge Wilde kat gefotografeerd met behulp van een cameraval en in oktober werd een jong dier gevangen.

Onderzoek naar gezenderde Wilde katten in Zuid-Limburg (foto: ARK)

Wilde katten in Duitsland en België

In de Eifel en Ardennen zit een grote populatie Wilde katten. Het aantal dieren is er de laatste decennia gestaag gegroeid. Alleen jonge dieren mogen het leefgebied van hun moeder nog een tijd gebruiken en daarom gaan Wilde katten op zoek naar een eigen leefgebied eens ze volwassen zijn. Op die manier komt de soort op nieuwe plekken terecht. Een aantal van deze wilde katten liep naar Zuid-Limburg en vestigde zich in het Vijlenerbos en aangrenzende bossen in België en Duitsland. Ook in Vlaanderen kwamen zwervende exemplaren terecht. Tot nu waren er twee zekere waarnemingen, één in 2012 in Bocholt en één vorig jaar in Voeren.

Voortplanting

Het eerste signaal dat er waarschijnlijk Wilde katten geboren zijn in Zuid-Limburg kregen de onderzoekers op 25 oktober, toen een kater van ongeveer acht maanden oud werd gevangen. Op deze leeftijd leven jonge wilde katten nog in het leefgebied van hun moeder. Dat betekent dat het dier in Nederland of in elk geval zeer dicht bij de grens geboren moet zijn.

Gezenderde Wilde kat voor de cameraval (foto: Bionet Natuuronderzoek)

Afgelopen week ontvingen de onderzoekers foto’s van een jonge Wilde kat van enkele maanden oud. De foto’s waren in september gemaakt met een cameraval in het Vijlenerbos. Omdat dit duidelijk een jong dier is, staat nu onomstotelijk vast dat er afgelopen zomer in het Vijlenerbos voortplanting is geweest van de Wilde kat. Dit laat zien dat wilde katten zich er zo thuis voelen dat ze er zelfs al jongen krijgen. En natuurlijk bewijst het dat er minimaal één vrouwtje aanwezig is. De drie gezenderde wilde katten zijn allemaal katers.

Beter leefgebied en verbindingen

Deze ontdekking is voor de Nederlanders een stimulans om in Zuid-Limburg meer geschikt leefgebied te ontwikkelen voor Wilde katten. Dat betekent: bossen om te rusten en ruige graslanden met brede, gevarieerde bosranden om voedsel te zoeken. Daarnaast is het cruciaal om de  verbindingen tussen natuurgebieden te verbeteren, zodat de Wilde katten nieuwe leefgebieden kunnen bereiken en onderweg niet doodgereden worden. Ook bij ons zal het succes van de Wilde kat afhangen van de aanwezigheid van robuuste, verbonden natuur.

Meer informatie over het Nederlands onderzoek is te vinden op www.ark.eu/wildekat

Tekst naar Anke Brouns, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: ARK Natuurontwikkeling; Bionet Natuuronderzoek