prachttrechtertje

Prachttrechtertje duikt voor het eerst op in Oost-Vlaanderen

13-JAN-2015 - In het Gentse natuurgebied Bouroyen-Ossemeersen is tijdens een paddenstoelencursus op 29 november een bijzondere mooi en zeldzaam zwammetje gevonden: het Prachttrechtertje. Deze opvallende, goudgele paddenstoel die op takjes van Vlier groeit werd tot nu toe nog niet gezien in de Westelijke helft van Vlaanderen, uit Limburg zijn er slechts 4 vondsten bekend.

Bericht uitgegeven door Natuurbericht [land] op [publicatiedatum]

In het Gentse natuurgebied Bouroyen-Ossemeersen is tijdens een paddenstoelencursus op 29 november een bijzonder mooi en zeldzaam zwammetje gevonden: het Prachttrechtertje. Deze opvallende, goudgele paddenstoel die op takjes van Vlier groeit werd tot nu toe nog niet gezien in de Westelijke helft van Vlaanderen, uit Limburg zijn er slechts 4 vondsten bekend.

Op zaterdag 29 november ging een excursie door in het kader van de cursus ‘Weetjes en verhalen over paddenstoelen’. Gezien het open karakter van het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen viel het oog van de groep op een populierenbosje nabij het bezoekerscentrum. Naast Canadapopulier in de boomlaag, domineerde Gewone vlier in de struiklaag.

Het mooie, goudgele Prachttrechtertje werd gevonden op takjes van Gewone vlier.  Foto: Wim Laureys

Na anderhalf uur kwam deelnemer Jenny peelman plots opdagen met een stukje vlierhout waarop een bundel opvallende goudgele, kleine, trechtervormige paddenstoeltjes prijkte. De hoed was zwak kleverig en daarom werd even gedacht aan een sterk afwijkende vorm van het Gewoon fluweelpootje, een wintersoort met kleverige hoed, (normaal) bochtig aangehechte plaatjes en een behaarde steel.

Op zondag 30 november bleek na enig onderzoek en wat navraag dat het om het Prachttrechtertje (Haasiella venustissima) ging en dat deze soort slechts bekend was uit Vlaanderen van vier vondsten in het zuiden van de provincie Limburg tussen 1994 en 2009. Ook uit Nederland zijn slechts vier vindplaatsen bekend.

Voor het westelijk deel van Vlaanderen is deze soort bijgevolg nieuw. Merkwaardig genoeg blijkt hout van Gewone vlier het geliefkoosd substraat van het Prachttrechtertje te zijn. En aangezien Gewone vlier één van de meest algemene struiken is in Vlaanderen, is het uitkijken naar deze bijzondere soort op andere plaatsen. De soort groeit als opruimer op begraven takjes en stronken van loofhout. Naast Gewone vlier is ook Sering en strooisel van Fijnspar als substraat bekend. De soort wordt vooral op het einde van de herfst en in de winter gemeld, dus je kan er nog steeds naar op zoek.

Tekst: Hans Vermeulen, Natuurpunt Educatie
Foto’s: Wim Laureys