Basisscholen Ooijpolder ruimen vuil in Gelderse Poort

FREE Nature
13-APR-2015 - Op dinsdag 8 april trok FREE Nature beheerder Wilbert Verriet samen met 117 leerlingen van de lokale basisschool Opweg uit Ooij het natuurgebied de Bisonbaai in voor een jaarlijkse vuilruimactie. In totaal werden deze dag 10 zware vuilniszakken door de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 verzameld en afgevoerd. Nu, vlak voor het groeiseizoen, vinden door het hele land vuilruimacties plaats zodat tal van natuurgebieden schoon het voorjaar in gaan.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Op dinsdag 8 april trok FREE Nature beheerder Wilbert Verriet samen met 117 leerlingen van de lokale basisschool Opweg uit Ooij het natuurgebied de Bisonbaai in voor een jaarlijkse vuilruimactie. In totaal werden deze dag 10 zware vuilniszakken door de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 verzameld en afgevoerd. Nu, vlak voor het groeiseizoen, vinden door het hele land vuilruimacties plaats zodat tal van natuurgebieden schoon het voorjaar in gaan.

Langs de rivieren spoelt 's winters het nodig afval aan. Het afval wordt aangevoerd vanuit bovenstroomse gebieden uit onder andere Duitsland en wordt met het water meegevoerd en elders weer aan land gelegd. Staatsbosbeheer in de Gelderse Poort benadert actief lokale basisscholen om te helpen bij het opruimen van het afval. Vervolgens gaan ze samen met de lokale beheerder van FREE Nature een dag het veld in. Zo vonden er afgelopen week ook elders in de Gelderse Poort vuilruimacties plaats. Door het uitblijven van een hoogwaterperiode afgelopen winter viel de hoeveelheid vuil hier langs de Waal dit jaar mee.

Leerlingen van basisschool Opweg in actie (foto’s: Wilbert Verriet)

Juist de periode eind maart, begin april is het moment om vuil te ruimen. De kans op hoog water neemt nu af en ook wordt de kans op storm, waardoor veel vuil binnen waait, steeds kleiner. Doordat gras en kruiden nog niet of nauwelijks groeien is het aanwezige vuil goed zichtbaar en makkelijk op te ruimen.

Ook elders in het land vinden de laatste weken volop acties plaats. Zo verenigde een groep van ruim 30 facebookvrienden van de facebookgroep Landtong Rozenburg zich voor een tweetal vuilruimacties in maart. Met name vanuit de Haven Rotterdam waait hier veel plastic het gebied in. De Federatie Broekpolder hield een grote vuilruimactie tijdens NL doet op 20 en 21 maart.

Tekst: Roeland Vermeulen, FREE Nature
Foto's: Wilbert Verriet, FREE Nature