Koninginnenpage: kroon op het werk

De Vlinderstichting
17-JUL-2015 - We leggen als Vlinderstichting, samen met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging en vele andere partners, idylles aan: bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen. Bij de opening van de idylle in Brielle werd de koninginnenpage genoemd als kroon op het werk.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

We leggen als Vlinderstichting, samen met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging en vele andere partners, idylles aan: bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen. Bij de opening van de idylle in Brielle werd de koninginnenpage genoemd als kroon op het werk.

Ook boven de grote rivieren heb je tegenwoordig kans een koninginnenpage te zien (foto: Kars Veling)Vijentwintig jaar geleden zou je er niet over denken om koninginnenpage als doelsoort te gebruiken. De prachtige, grote, geel met zwarte vlinder was toen alleen maar te vinden op de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Vanaf 1990 heeft hij zich echter weer sterk uitgebreid in noordelijke richting. Als je nu een mooie vlindertuin hebt in Limburg of Brabant, dan kun je daar jaarlijks koninginnenpages te zien krijgen, maar ook boven de grote rivieren is het nu geen zeldzaamheid meer.

Niet alleen de vlinder wordt verspreid door het land gevonden, maar de koninginnenpage kan zich ook op allerlei plekken voortplanten. Het is een mobiele vlinder en de rupsen kunnen van diverse schermbloemigen leven. Zo staat in bermen de waardplant wilde peen, maar nog vaker worden rupsen gemeld uit moestuinen en volkstuinen. Hier leven de rupsen bijvoorbeeld op worteltjes, venkel of dille.

De verschillende stadia van de koninginnenpage: ei, rups, verpoppende rups, pop en vlinder (foto’s: Kars Veling)

Pas vervelde rups koninginnenpage. Het oude huidje is eronder nog te zien (foto: Kars Veling)Koninginnenpages vliegen van eind april tot half juni en de volgende generatie van begin juli tot half september. Deze komen nu tevoorschijn en er zijn al tientallen vlinders gemeld op Waarneming en Telmee. In warme jaren vliegt er mogelijk een partiële derde generatie in oktober. De koninginnenpage wordt vaak bij heuveltoppen gezien waar mannetjes en vrouwtjes elkaar ontmoeten; dit gedrag wordt 'hill-topping' genoemd. Bij gebrek aan heuvels kiezen ze andere hoger gelegen plekken uit. Zo zagen we langs de Lek koninginnenpages de dijk als ‘hill ‘ gebruiken. Van half mei tot half juni en van half augustus tot eind september kun je ook de rupsen vinden. De soort overwintert als pop in de kruidlaag. Let nu op, want de komende weken kunt u de koninginnenpage te zien krijgen, ook in uw eigen tuin. Hij is gek op de vlinderstruik, maar gebruikt heel veel andere bloeiende planten om nectar uit te halen. Ziet u ze geef ze dan door, bijvoorbeeld via de Jaarrond tuintelling.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting