Afscheid van twee leiders onder de koniks

FREE Nature
28-SEP-2015 - Dieren worden geboren en er komt een dag dat ze sterven. Afgelopen week verloor een harem op de Landtong Rozenburg zowel haar leidmerrie als leidhengst. Onverwachts moesten we beide dieren laten inslapen. In het veld kreeg de kudde de tijd om afscheid te nemen van haar groepsgenoten.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Dieren worden geboren en er komt een dag dat ze sterven. Afgelopen week verloor een harem op de Landtong Rozenburg zowel haar leidmerrie als leidhengst. Onverwachts moesten we beide dieren laten inslapen. In het veld kreeg de kudde de tijd om afscheid te nemen van haar groepsgenoten.

De leidmerrie van de grote harem had last van oedeemvorming wat duidt op een probleem met hart of darmen en was in korte tijd snel afgevallen. De hengst had last van een acute vorm van hoefbevangenheid. Beide zijn niet behandelbaar. Een bijzondere samenloop van omstandigheden waarbij deze harem haar beide leiders binnen één dag verloor.

De kudde neemt afscheid van haar leidhengst (foto: Tanja de Bode)

Na het inslapen hebben we de dieren nog een tijdje in het veld laten liggen. Zo kon de kudde afscheid nemen. Een indrukwekkend schouwspel om te zien. Opvallend was dat de concurrerende hengst van de andere harem bij het inslapen van de leidhengst rustig bleef afwachten. Wanneer beide hengsten elkaar de afgelopen jaren ontmoetten werd altijd de onderlinge krachtsverhouding even bevestigd. Soms alleen in gebaar, soms door even kort fysiek met elkaar de strijd aan te gaan. Ook de dag ervoor was de concurrerende hengst nog druk bezig met het opdrijven van zijn rivaal. Maar zijn nu verzwakte rivaal werd met rust gelaten. Mooi om te zien was dat de merries van de verzwakte hengst het nog voor hem opnamen. Ze hielden de andere hengst op afstand.

Na het afscheid vertrekken de dieren één voor één (foto: Tanja de Bode)

De nu stuurloos overgebleven merries, jaarlingen en veulens zullen op zoek moeten naar een nieuw gevoel van veiligheid. Hoewel ze nog niets van de hengst van de andere harem moeten hebben zoeken ze hier toch aansluiting. Immers in de kudde zit de veiligheid. Ook moeten ze een band aan gaan met de merrie in deze harem. Voorlopig stellen ze zich hier onderdanig op.

Beide hengsten in betere tijden, even de krachtsverhoudingen bevestigen (foto: Roeland Vermeulen)

Tekst: Roeland Vermeulen & Tanja de Bode, FREE Nature
Foto’s: Tanja de Bode, FREE Nature; Roeland Vermeulen, FREE Nature