Koniks vertrekken naar Spanje

FREE Nature
7-NOV-2016 - In de gebieden van FREE Nature worden ieder jaar kalveren en veulens geboren. Omdat terreinen niet evenredig meegroeien moeten er zo nu en dan dieren verplaatst worden. Voor de koniks van de Landtong Rozenburg is er een prachtige oplossing gevonden: de paarden verhuizen naar een groot natuurgebied in Spanje! Het transport staat gepland op 9 november.

Kudde vertrekt in zijn geheel

In de natuurlijke kudde die leefde op de Landtong in Rozenburg worden elk jaar veulens geboren. Dat betekent ook dat er elk jaar een aantal dieren het natuurgebied moeten verlaten. Anders ontstaat er voedselgebrek in het gebied. Ook dit jaar was het plan om een aantal dieren weg te halen. In samenwerking met betrokken bezoekers en buurtbewoners uit Rozenburg heeft FREE Nature een oplossing gevonden. De hele kudde vertrekt naar Atapuerca in Spanje! FREE Nature doneert de paarden en de buurtbewoners hebben het transport gefinancierd. Voor een goede aanpassing in hun nieuwe leefgebied is gekozen om de kudde in zijn geheel te verplaatsen.

Atapuerca

Koniks al aanwezig in Atapuerca

De kudde vertrekt naar Atapuerca, een natuurgebied van 200.000 hectare in het noorden van Spanje. Op oude grotschilderingen uit dat gebied is te zien welke dieren daar vroeger leefden. Dat waren naast paarden ook wisenten, oerossen en hertachtigen. Door herintroductieprojecten worden deze dieren weer teruggebracht in het gebied, zodat het ecosysteem zich kan herstellen. Het gebied bestaat uit eikenbossen en graslanden. In het gebied leven al meer koniks. De paarden uit Rozenburg zijn een aanvulling op de bestaande kudde. Daarom is het ook belangrijk om de complete kudde paarden te verhuizen. De dieren leven in de bestaande kudde met een leidmerrie en een leidhengst. Zo voelen zij zich veilig en kunnen ze de reis beter aan. En eenmaal daar kunnen zij zich ook beter aanpassen aan het leven in het grotere gebied.

Nazorg

Om te garanderen dat de paarden goed terecht komen, is er een contract gesloten tussen FREE Nature, Flaxfield Nature Consultancy en stichting Atapuerca Living Paleolithic. FREE Nature wil zeker weten dat de paarden daar een goed leven krijgen. Een onderdeel van het contract is een nazorgtraject. Daarin staat onder andere beschreven dat de stichting Atapuerca Living Paleolithic gedurende twee jaar elk kwartaal verslag doet over het wel en wee van de dieren. Ook is afgesproken dat de dieren gedurende de eerste winter (verplicht) worden bijgevoerd. Dat bijvoeren is nodig om ze goed de eerste winter door te helpen. Doordat er in augustus nog een veulentje is geboren, kon de kudde niet eerder dan in november op transport. Daardoor hebben de paarden weinig tijd om te acclimatiseren in het gebied voor de winter invalt.

Koniks op de Landtong Rozenburg

Genetische variatie

Om de dieren in Spanje een goed leven te bieden, is een brede genetische spreiding van belang. Zo kunnen de dieren zelf inteelt vermijden en leeft er een gezonde populatie. Ook voelen de dieren zich veiliger in een grote kudde. In de Ardennen, bij het plaatsje Han sur Lesse, leeft ook een groep koniks en ook hier waren dieren over. Deze koniks worden met hetzelfde transport naar Atapuerca vervoerd. Het wildpark Han sur Lesse betaalt de kosten hiervan. Voor de Nederlandse koniks betekent dat meer veiligheid en een betere start in hun nieuwe leefgebied. De kudde staat nu al in een tijdelijk opvanggebied elders in het land, klaar voor transport.

Tekst: Jos Vrolijk & Tanja de Bode, FREE Nature
Foto’s: Joep van de Vlasakker, Flaxflied Nature Consultancy (leadfoto); Roeland Vermeulen, FREE Nature