Casmerodius albus. Grote zilverreiger

Grote zilverreigers: veel, maar minder dan vorig najaar

Sovon Vogelonderzoek Nederland
20-NOV-2015 - Eén van de soorten die tegenwoordig nauwlettend wordt gevolgd is de grote zilverreiger. Na de afgelopen recordwinter is het spannend om te zien of er dit winterseizoen weer zoveel witte reigers geteld worden. De beste manier om de aantalsontwikkeling te volgen is het tellen van de reigers op slaapplaatsen. In oktober werden er beduidend minder genoteerd dan vorig jaar oktober: 3.900 tegenover 6.30

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Eén van de soorten die tegenwoordig nauwlettend wordt gevolgd is de grote zilverreiger. Na de afgelopen recordwinter is het spannend om te zien of er dit winterseizoen weer zoveel witte reigers geteld worden. De beste manier om de aantalsontwikkeling te volgen is het tellen van de reigers op slaapplaatsen. In oktober werden er beduidend minder genoteerd dan vorig jaar oktober: 3.900 tegenover 6.300.

Tijdens de landelijke slaapplaatstelling in de periode 18 oktober tot en met 1 november werden ruim 3.900 exemplaren geteld, verdeeld over 152 slaapplaatsen. Zoveel als vorig jaar oktober halen we dus niet (6.300), maar dat was echt een exceptioneel jaar dankzij enorme veldmuizenpieken in veenweidegebieden. Het zijn er nu wel ruim meer dan twee jaar geleden (2.200). We zien dit najaar dus wat minder grote zilverreigers, maar dat wil niet zeggen dat er een eind is aan de jarenlange opmars.

Grote zilverreiger (foto: Piet Munsterman)

Schattingen
Het blijft altijd wat tricky om de tellingen te vergelijken, want niet alle slaapplaatsen worden tijdens elke telling bezocht. Om die reden schatten we aan het einde van het winterseizoen de aantallen bij met losse waarnemingen uit regio’s zonder getelde slaapplaats (> 7,5 kilometer). Op die manier berekenden we voor vorig jaar een seizoensmaximum van 8.900 vogels, en van 4.900 in de winter 2013/14.

Verspreiding
In de verspreiding valt op dat de vogels zich, meer nog dan vorig jaar, vooral in Zuidwest-Friesland en Groningen concentreren. De grote groepen in de Kop van Overijssel en in het Rivierengebied bleven dit jaar achterwege, maar het Groene Hart was wederom goed bezet.

Meedoen
Heb je zelf een slaapplaats van de grote zilverreiger in de smiezen, dan is het leuk en zinvol om mee te doen aan de volgende tellingen van dit seizoen. Via het claimkaartje kun je zien of de slaapplaats al bekend is en geteld wordt en de plek eventueel aanmaken. 

Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga