Grote zilverreiger

Op naar de vierduizend Grote zilverreigers

Sovon Vogelonderzoek Nederland
14-MRT-2014 - De Grote zilverreiger blijft onverstoorbaar toenemen. Tegenwoordig gaat het misschien al om vierduizend exemplaren in ons land.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

De Grote zilverreiger blijft onverstoorbaar toenemen. Tegenwoordig gaat het misschien al om vierduizend exemplaren in ons land.

Tellingen op gemeenschappelijke slaapplaatsen zijn de beste manier om de landelijke aantallen vast te stellen. Want hoe groot en opvallend ze ook zijn, Grote zilverreigers worden toch regelmatig gemist bij andere tellingen. Bijvoorbeeld omdat ze zich heel verspreid kunnen ophouden in gebieden die bij de watervogeltellingen niet onderzocht worden, waaronder 'saaie landbouwgebieden'. Of doordat ze foerageren in diepe sloten (van de weg niet te overzien) of in onoverzichtelijke moerassen.

Grote zilverreiger (foto: Harvey van Diek)

Slaapplaatsen van Grote zilverreigers in februari 2014. Weergegeven is het gemiddelde per 5x5 kilometerblok (bron: Sovon)De meest recente landelijke slaapplaatstellingen waren een groot succes. In oktober werden ruim 2.100 Grote zilverreigers geteld, verdeeld over meer dan 150 slaapplaatsen. Het was voor het eerst dat er tijdens een oktobertelling meer dan 2.000 Grote zilverreigers werden geteld. Maar de tellingen van 22 februari dreigen alle records te verbreken. Afgaande op de ongeveer 170 slaapplaatsen waarvan de gegevens al ingevoerd zijn, gaan we misschien richting de 4.000 exemplaren. Alleen al in de Nieuwkoopse Plassen kwamen 293 Grote zilverreigers samen om te overnachten, een nog niet eerder behaald maximum voor dit al jaren goed getelde gebied. Niet slecht voor een soort waarvoor vogelaars twee decennia geleden nog omreden...

Een impressie van het tellen op een slaapplaats is te volgen in het radio-interview dat Rob Buiter voor Vara's Vroege Vogels had met landelijk coördinator Olaf Klaassen. Het verschijnt in artikelvorm in de volgende Sovon-Nieuws (nr 1 van 2014).

Tekst: Olaf Klaassen, Jan Schoppers & Fred Hustings, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Harvey van Diek
Kaartje: Soortpagina Grote zilverreiger Sovon