Nieuwe orchidee ontdekt in Nederland: Purperrode orchis

Werkgroep Europese Orchideeën
2-AUG-2015 - Afgelopen juni ontdekte Hans Dekker een nieuwe soort orchidee voor Nederland op Schiermonnikoog. De Purperrode orchis. Deze werd nooit eerder in Nederland aangetroffen. Onduidelijk is waarom de orchidee niet eerder is ontdekt, waarschijnlijk staat hij hier al lange tijd. Dekker ontdekte de orchidee nog net op tijd om hem te kunnen toevoegen aan zijn boek Orchideeën in Noord-Nederland dat pas is verschenen.

Bericht uitgegeven door Werkgroep Europese Orchideeën [land] op [publicatiedatum]

Afgelopen juni ontdekte Hans Dekker een nieuwe soort orchidee voor Nederland op Schiermonnikoog. De Purperrode orchis. Deze werd nooit eerder in Nederland aangetroffen. Onduidelijk is waarom de orchidee niet eerder is ontdekt, waarschijnlijk staat hij hier al lange tijd. Dekker ontdekte de orchidee nog net op tijd om hem te kunnen toevoegen aan zijn boek Orchideeën in Noord-Nederland dat pas is verschenen.

Purperrode orchis is ontdekt op Schiermonnikoog (kaart: Verspreidingsatlas.nl)In juni ontdekte Hans Dekker een voor Nederland nieuwe soort. Het gaat om de Purperrode orchis (Dactylorhiza purpurella). Een orchidee die in Europa beperkt is tot de kustzones van de Britse Eilanden, Zuid-Zweden, Zuid-Noorwegen en Denemarken. Een echte "noordelijke" soort, gelet op de verspreiding en karakteristiek voor onder meer duinvalleien en duingraslanden. Het is onduidelijk waarom de soort nooit eerder is ontdekt. Hoogstwaarschijnlijk is de soort altijd over het hoofd gezien. De planten groeien in een vochtige duinvallei en lijken het meest op een gedrongen en zeer donkerpaarse Rietorchis. De Purperrode orchis bloeit van midden tot eind juni.

De Purperrode orchis groeit in een vochtige duinvallei op Schiermonnikoog (foto: Hans Dekker)

Orchideeën van Noord-Nederland
Orchideeënliefhebber Hans Dekker bracht recent een boek uit over de orchideeën van Noord-Nederland: Drenthe, Noord-Overijssel, Noord-Flevoland, Friesland en Groningen. Van alle orchideeën worden kenmerken en biotoop beschreven. Bovendien vermeldt Dekker van elke soort enkele opvallende bijzonderheden. Uiteraard is er aandacht voor specialiteiten zoals de Tengere heideorchis en de pas ontdekte Purperrode orchis. Ook soorten die helaas zijn verdwenen worden vermeld. De bescherming van orchideeën door beheer, wetgeving en Europese regelgeving via Natura 2000 krijgt volop aandacht. Tot slot worden in het boek enkele wandel- en fietstips beschreven zodat je ook zelf op pad kunt.

Cover nieuwe boek Orchideeën in Noord-Nederland (foto: Hans Dekker)

Wat herbergt Nederland nog meer?
Ondertussen blijven orchideeënliefhebbers dromen over nieuwe ontdekkingen. In 2009 werd de Steenrode orchis ontdekt (Dactylorhiza incarnata subsp. coccinea). Een ondersoort van de Vleeskleurige orchis die al minstens 40 jaar aanwezig was in de duinen van Nederland. Je kunt je afvragen wat er nog meer te ontdekken is? Wat dacht je van Groene wespenorchis (Epipactis phyllanthes). Een soort die voorkomt van Spanje tot aan Zweden (inclusief de Britse Eilanden), maar in Nederland geheel ontbreekt.

Groene wespenorchis in Kent, Engeland (foto: Mark Sewell)

Tekst: Hans Dekker en Mark Meijrink, Werkgroep Europese Orchideeën
Kaart: Verspreidingsatlas.nl
Foto's: Hans Dekker; Mark Sewell