Dieren in de mammoetsteppe

Fossiel paardenbot in het zand

Ecomare
8-JAN-2016 - Je kunt botten van dieren uit de ijstijd vinden als je op Texel langs het strand wandelt. Zo vond de Duitse toeriste Andrea met haar dochter op 3 januari een gaaf bot bij paal 12. Bij Ecomare bleek het een sprongbeen van een paard te zijn! Ze vonden het bot zo mooi, dat ze het mee willen nemen naar Duitsland. Met Pinksteren komen ze weer naar Texel en halen ze het bot op.

Helemaal gaaf

Het sprongbeen of metatarsus is het middenvoetsbeentje. Het komt dus uit de achtervoet van een paard. De donkere kleur wijst erop dat het bot uit de laatste ijstijd komt, tussen 10.000 en 100.000 jaar oud. Paardenbotten uit die tijd zijn heel gewoon. Er moeten hier hele kuddes paarden hebben rondgelopen, naast wolharige mammoeten, steppewisenten, reuzenherten en wolharige neushoorns. Het is wel bijzonder dat dit bot helemaal gaaf is.

Ecomare-conservator Arthur Oosterbaan met het paardenbot

Noordzee

De Noordzee is lang niet altijd zee geweest. In de laatste ijstijd, bijvoorbeeld, was het Noordzeegebied bedekt met een grasvlakte met en hier en daar bos. We noemen dit de mammoetsteppe. De botten van de dieren die er toen waren, zijn nu nog steeds op de zeebodem te vinden. Vissers krijgen ze soms in hun netten, of ze komen op het strand terecht wanneer zand van de zeebodem wordt gebruikt voor het verbreden van het strand.

Zelf houden?

Mag je een bot uit de ijstijd zomaar meenemen van het strand? Bij Ecomare vragen we altijd of we een bijzondere vondst in onze collectie mogen opnemen. Dan blijft het bewaard voor de toekomst en kunnen onderzoekers het bekijken. Maar iedereen is vrij om het mee naar huis te nemen. In Nederland mag je een gevonden fossiel bot gewoon zelf houden of meenemen naar een ander land. Hoewel fossiele botten veel meer waarde voor de wetenschap hebben dan het beetje geld dat je ervoor krijgt, mag je fossiele vondsten in Nederland zelfs gewoon verkopen. In Duitsland wil men de handel in fossielen wel aan banden leggen en voorkomen dat ze door handel onbereikbaar worden voor onderzoek of musea.

Meer weten?

In de digitale encyclopedie van Ecomare kun je meer lezen over dieren uit de laatste ijstijd.

Tekst: Ecomare
Foto's: Fred Marschall (leadfoto: dieren in de mammoetsteppe); Ecomare