Fossiel dijbeen wolf

Wolvenbot op het strand

Ecomare
24-DEC-2015 - Een spannende vondst op het strand bij paal 12 op Texel. Wandelaarster Els ten Napel vond daar een flink bot in het zand. Omdat ze graag wilde weten van welk dier het afkomstig was, nam ze het mee naar Ecomare. Het bleek een bot uit de ijstijd. Aan de vorm te zien is het een dijbeen van een wolf. Op Texel worden regelmatig fossiele botten gevonden, die komen van de zeebodem op het strand terecht.

Noordzee

De Noordzee is lang niet altijd zee geweest. In de laatste ijstijd, bijvoorbeeld, was het Noordzeegebied bedekt met een grasvlakte met hier en daar bos. We noemen dit de mammoetsteppe. Naast mammoeten graasden er paarden, wolharige neushoorns en steppenwisenten op de vlakten, terwijl hertachtigen zich waarschijnlijk ophielden in de meer beboste lagere gebieden. De botten van deze dieren zijn nu nog steeds op de zeebodem te vinden. Vissers krijgen ze soms in hun netten, of ze komen op het strand terecht wanneer zand van de zeebodem wordt gebruikt voor het verbreden van het strand.

Wolven op de mammoetsteppe

Laatste ijstijd

Aan de diepbruine kleur van het wolvenbot kun je zien dat het hoogstwaarschijnlijk uit de laatste ijstijd stamt. Het zou dan dus tussen de 10.000 en 100.000 jaar oud zijn. Wolven kwamen best veel voor in de laatste ijstijd. Ze jaagden op de vele grote plantenetende dieren die hier toen voorkwamen. Er waren in die tijd ook andere vleeseters: leeuwen, hyena’s, bruine beren en mensen, maar die waren wel veel zeldzamer. Ecomare heeft botten van al deze roofdieren uit de ijstijd in de collectie.

Oud of recent

Oude botten uit de prehistorie zijn altijd donker van kleur. Er liggen ook vaak witte botten op het strand. Die zijn veel jonger, hooguit een paar duizend jaar. Daar zijn botten bij van rund, varken, schaap en… mens.

Botten zoeken

Zo’n bijzonder bot als Els heeft gevonden vind je natuurlijk niet elke dag. Maar het loont soms toch de moeite om naar botten en andere bijzonderheden te zoeken op het strand. Wil je even lekker uitwaaien op het strand na de kerstdagen, kijk dan goed om je heen. Wie weet doe jij net zo’n bijzondere ontdekking.

Meer weten?

In de digitale encyclopedie van Ecomare kun je meer lezen over zoogdieren uit de laatste ijstijd en de Noordzee.

Tekst: Ecomare
Foto's: Ecomare (leadfoto: fossiel dijbeen wolf); Fred Marschall