Paardentand op de Texelse Hors

Ecomare
20-FEB-2014 - Een raadselachtige vondst op de Hors, het zuidelijkste puntje van Texel. Texelaar Herman Speckmann vond er een fossiel, maar waarvan? Het had wel wat weg van een geweipunt, of was het toch een tand? Een klein slagtandje van een mammoet of een walrus? Ecomare-conservator Arthur Oosterbaan kwam er ook niet uit. Hij stuurde de foto’s door naar fossiele bottenkenner Dick Mol. “Ik kan er niets anders van maken dan een snijtand van een wild paard, Equus caballus, uit de onderkaak.”

Bericht uitgegeven door Ecomare [land] op [publicatiedatum]

Een raadselachtige vondst op de Hors, het zuidelijkste puntje van Texel. Texelaar Herman Speckmann vond er een fossiel, maar waarvan? Het had wel wat weg van een geweipunt, of was het toch een tand? Een klein slagtandje van een mammoet of een walrus? Ecomare-conservator Arthur Oosterbaan kwam er ook niet uit. Hij stuurde de foto’s door naar fossiele bottenkenner Dick Mol. “Ik kan er niets anders van maken dan een snijtand van een wild paard, Equus caballus, uit de onderkaak.”

Noordzee-steppe
De vorm van de tand zorgde voor de verwarring. De punt is dus de tandwortel! Het platte stuk is het afgesleten eind van de tand. Waarschijnlijk komt deze tand uit de laatste ijstijd, die van 100.000 tot 10.000 jaar geleden voortduurde. Er worden vaker botten uit deze periode gevonden op het strand van Texel. Deze komen uit de Noordzee, die in de ijstijd droog lag. Wanneer het strand met zand uit de Noordzee wordt opgehoogd, komen de botten ook op het Texelse strand terecht. Het paard moet destijds algemeen zijn geweest, want daar worden veel botten van gevonden. Ze leefden op de zogenaamde mammoetsteppe, samen met veel andere grote zoogdieren.

Je denkt toch niet meteen aan een paard als je dit vindt (foto: Herman Speckmann)

Meer weten?
In onze encyclopedie kun je meer lezen over dieren uit de ijstijd.

Aan de platte kant is de structuur van een paardensnijtand te herkennen (foto: Herman Speckmann)

Tekst: Ecomare
Foto's: Herman Speckmann