Kleine marene (Coregonus albula) van 21 centimeter uit de IJssel, 2016

Bijzondere vangst op de IJssel: kleine marene

Wageningen Marine Research
17-MRT-2016 - Er is een kleine marene gevangen bij een vismonitoring op de IJssel. "Hoewel deze soort zelden wordt gevangen in Nederland, is dit al de tweede in korte tijd.", aldus Karen van de Wolfshaar van IMARES Wageningen UR. "Eind januari was er ook al een gevangen in de IJssel door een sportvisser."

De kleine marene (Coregonus albula) van 21 centimeter werd gevangen tijdens de vismonitoring met een boomkor op de IJssel. Deze vissoort is familie van de zalm. Hij kan maximaal ongeveer 45 centimeter lang worden.

Het is nog onduidelijk wat de oorsprong is van de beide kleine marenes. Zijn leefgebied ligt meer noordoostelijk in Europa, in de Oostzee en de landen rond de Oostzee en het noordwesten van Rusland tot onder Nova Zembla. Waarnemingen van kleine marenes die daarvóór zijn gevangen bij bemonsteringen zijn slecht gedocumenteerd, waardoor het niet zeker is of het daadwerkelijk kleine marenes betrof.

Meer bijzondere soorten in de IJssel

Naast de kleine marene werden ook andere bijzondere vissen op de IJssel gevangen: een houting, enkele juveniele snepen en een barbeel van 75 centimeter.

Gevangen barbeel van 75 centimeter

Onderzoek visstand

In opdracht van Rijkswaterstaat doen IMARES Wageningen UR en ATKB onderzoek naar de visstand op de Nederlandse Rijkswateren. Hiertoe wordt op een groot aantal locaties in de Rijkswateren de visstand in het voor- en najaar in beeld gebracht.

Tekst: IMARES Wageningen UR
Foto's: ATKB – Adviesbureau voor bodem, water en ecologie (leadfoto: de gevangen kleine marene van 21 centimeter)